ลุ้น กทม.เตรียมชง คกก.โรคติดต่อ 21 ม.ค.ผ่อนปรนกิจการบางประเภท

ลุ้น กทม.เตรียมชง คกก.โรคติดต่อ 21 ม.ค.ผ่อนปรนกิจการบางประเภท

ลุ้น กทม.เตรียมชง คกก.โรคติดต่อ 21 ม.ค.ผ่อนปรนกิจการ-กิจกรรมบางประเภท เผยเขตสะพานสูง-เขตสัมพันธวงศ์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ วอน ปชช.อย่าปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร(ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 12/2564

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.กทม.ได้หารือถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 ที่ กทม.กำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ กิจการ กิจกรรม บางประเภทเป็นการชั่วคราว อาทิ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม ร้านอินเทอร์เนต สถานที่ที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง สถานที่เจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นต้น

161104965897

อย่างไรก็ตาม กทม.จะนำเสนอการผ่อนปรนมาตรการ ตามที่ได้หารือกันในวันนี้ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 21 .. ทั้งนี้ หากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นควรให้ผ่อนปรนหรือไม่ ประการใด หรือกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร กทม.จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในวันนี้ เวลา 11.30 .พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 13 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก จำนวน 4 ราย ซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ยกเว้นเขตสะพานสูงและเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ สำหรับการดำเนินงานค้นหาเชิงรุก (Acrtive Case Finding) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ..2563 ถึงวันที่ 17 ..2564 ทั้งในส่วนของตลาด สถานประกอบการ และชุมชน

โดยกลุ่มเสี่ยงสูงได้ Swab แล้วทั้งสิ้น 1,109 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ ได้ตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย จำนวน 21,113 ราย รวมค้นหาเชิงรุกแล้วทั้งสิ้น จำนวน 22,222 ราย พบผู้ติดเชื้อจากสุ่มตรวจเชิงรุกทั้งสิ้น จำนวน 51 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่พบก่อนหน้า มากกว่าผู้ติดเชื้อจากสถานบริการที่พบเป็นจำนวนมากในช่วงแรกของการระบาดรอบใหม่ ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่าปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค และหากได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเจ้าหน้าที่เป็นประการใดขอให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และเพื่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมด้วย