'เราชนะ' รับเงินผ่าน 'เป๋าตัง' กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 โอนทุกวันพฤหัสบดี

'เราชนะ' รับเงินผ่าน 'เป๋าตัง' กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 โอนทุกวันพฤหัสบดี

ใครอยากได้สิทธิ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ต้องรู้ช่องทางการรับเงิน และวิธีการรับเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับเงินไม่เท่ากัน และไม่ใช่วันเดียวกัน เช็คสิว่าคุณอยู่กลุ่มไหน? จะได้รับเงินวันไหน?

เช็คดีๆ อย่าหลงวัน! เพราะการจะได้รับ "เงินเยียวยา" จากโครงการ "เราชนะ" จำนวน 7,000 บาท ประชาชนผู้มีสิทธิ (มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์กำหนด) ในแต่ละกลุ่มนั้น จะได้รับเงินไม่พร้อมกัน โดยจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังเมื่อช่วงบ่าย ของวันที่ 9 ม.ค. 64 ระบุว่า 

โครงการ "เราชนะ" เป็นมาตรการสนับสนุนวงเงินให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยให้เงินเยียวยาจำนวน 3,500 ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.) รวมเป็น 7,000 ต่อคน ส่วนกลุ่มเป้าหมายจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพที่มีรายได้น้อย ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มอาชีพหาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร และกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก วินมอเตอร์ไซค์ 

โดยวิธีการรับเงินเยียวยาจากโครงการ "เราชนะ" แบ่งประชาชนผู้มีสิทธิออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับโอนเงินในช่องทางที่แตกต่างกัน และได้รับโอนเงินในวันที่แตกต่างกันไป เริ่มจาก..

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รับเงิน "ทุกวันศุกร์"

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้ 

1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 100,000 แสนบาทต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเงินให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

- กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท

- สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาทต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท

ระบบจะได้รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเงินให้ ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท และ/หรือ 5,600 บาท

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว ซึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาจาก "เราชนะ" ครั้งนี้ด้วย โดยที่ "ไม่ต้องลงทะเบียน" ซึ่งจะได้รับเงินผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โดยอัตโนมัติ รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 ก.พ. 64 และครั้งต่อๆ ไป ทุกๆ วันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท และ/หรือ 5,600 บาท โดยจำนวนเงินที่ได้รับจะไม่เท่ากัน แบ่งเป็น

1.1) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี : ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ = 2,700 บาท/คน/เดือน รวมตลอดระยะเวลาโครงการ = 5,400 บาท

1.2) กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท : ได้รับอยู่แล้ว 700/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ = 2,800 บาท/คน/เดือน รวมตลอดระยะเวลาโครงการ =  5,600 บาท

161130380041

2. กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" รับเงิน "ทุกวันพฤหัสบดี"

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนกับโครงการต่างๆ ของภาครัฐมาแล้ว เช่น เราไม่ทิ้งกัน, คนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีรายชื่อยืนยันตัวตนอยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐแล้ว เป็นผู้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ แต่ทั้งนี้รัฐจะนำรายชื่อทั้งหมดมาคัดกรองอีกที เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ "เราชนะ" จริงๆ (เป็นผู้มีรายได้น้อย) ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึง "ไม่ต้องลงทะเบียน" แต่ให้รอเช็คสิทธิตัวเองได้เลยในวันที่ วันที่ 5 ก.พ. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ผู้มีสิทธิในกลุ่มนี้ หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าตนเองมีสิทธิในโครงการ "เราชนะ" จากนั้นก็ให้ไเข้าไปกดปุ่ม "ยืนยันสิทธิ" ในแอพฯ เป๋าตัง และจะได้รับเงินผ่านแอพฯ เป๋าตังเช่นกัน โดยจะได้รับโอนเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิก รวมได้ 2 สัปดาห์แรก) ในวันที่ 18 ก.พ. 64 หลังจากนั้นจะได้รับโอนเงินอีกครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกๆ วันพฤหัสบดี ไปจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

3. ผู้ที่ไม่มีชื่อในฐานระบบของรัฐใดๆ รับเงิน "ทุกวันพฤหัสบดี" 

ส่วนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐ และไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของรัฐใดๆ ทั้งสิ้น หากเป็นผู้มีรายได้น้อยและมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ก็จะมีสิทธิในโครงการเราชนะ แต่ "ต้องลงทะเบียนเราชนะ" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

และสามารถตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หากเป็นผู้มีสิทธิและลงทะเบียนผ่านแล้ว รัฐก็จะโอนเงินให้เป็นรายสัปดาห์ ผ่านช่องทางแอพฯ เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกๆ วันพฤหัสบดี  เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ. 64 โดยครั้งแรกจะได้เงิน 2,000 บาท (รวมเงินตกเบิก รวมได้ 2 สัปดาห์แรก) จากนั้นจะได้รับโอนเรื่อยๆ จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

*หมายเหตุ : สำหรับการใช้สิทธิในโครงการ "เราชนะ" จะต้องนำเงินที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64