กรรมการสมานฉันท์ กลับลำ เคาะ "เทอดพงษ์" นั่งประธาน

กรรมการสมานฉันท์ กลับลำ เคาะ
18 มกราคม 2564
188

เทอดพงษ์ นั่งประธานกรรมการสมานฉันท์ หลังที่ประชุมเห็นพ้องควรเลือก ไม่รอ กรรมการทรงคุณวุฒิ

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการสมานฉันท์ ที่นัดประชุมครั้งแรก มีมติเลือก นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมการ หลังจากที่ประชุมได้ใช้เวลาหารือร่วมกัน นานกว่า 2 ชั่วโมง
 
       ทั้งนี้รายงานข่าวจากที่ประชุมแจ้ง ว่า หลังจากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงถึงที่มาของคณะกรรมการสมานฉันท์และภารกิจที่คาดหวังแล้ว
 
       ได้เชิญ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โรงเรียนพัฒนาผู้นำสู่สันติธรรมรักสคูล จ.ขอนแก่น มีอายุมากที่สุด คือ 78 ปี เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาแนะนำตัวเอง พร้อมกับพูดถึงแนวทางและประวัติการทำงานของแต่ละคนแล้ว ได้หารือตามระเบียบวาระการประชุม คือ เลือกประธานและผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 
 
       ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นไม่ตรงกัน คือ ไม่ต้องการให้เลือกตำแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมนัดแรก เพราะต้องรอให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรรมการจะพิจารณาเลือก อีก 4 คน รวมถึงกรรมการจากฝ่ายผู้ชุมนุม ขณะที่อีกฝั่งเห็นว่าควรเลือกประธานในการประชุมนัดแรกเพื่อให้มีทิศทาง จากนั้นที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายเทอดพงษ์ เพียงคนเดียว ทำให้ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกัน
 
       ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังจากที่ได้ประธานกรรมการแล้ว ที่ประชุมยังคงหารือร่วมกันต่อไปตามระเบียบวาระ ได้แก่ เลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, กำหนดทิศทางและแนวทางการทำงาน .
 
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง