'โออาร์' เคาะช่วงราคาขายไอพีโอ 16-18 บาท/หุ้น เปิดรายย่อยจอง24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

'โออาร์' เคาะช่วงราคาขายไอพีโอ 16-18 บาท/หุ้น เปิดรายย่อยจอง24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้
14 มกราคม 2564
1,770

"โออาร์" กำหนดช่วงราคาขายไอพีโอ 16-18 บาทต่อหุ้น มูลคาระดมทุน 4.17-4.69 หมื่นล้านบาทเปิดรายย่อยจอง 24 ม.ค.-2 ก.พ. ส่วนผู้ถือหุ้นPTTจอง 25-28 ม.ค.นี้ ส่วนสถาบันจอง 3-5 ก.พ.  หวังนำเงินขยายธุรกิจ

 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ ที่ 16-18 บาท ซึ่งมีค่าP/E ที่ประมาณ 23.9 – 26.9 เท่า   มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 10 บาท  มูลค่าระดมทุน 41,760 -46,980 ล้านบาท(กรณีไม่มีการจัดสรรหุ้้นส่วนเกิน) แต่หากมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินมูลค่าระดมทุนอยู่ที่48,000 – 54,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้รายย่อยจองซื้อ 24 ม.ค.-2 ก.พ.  สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)หรือ PTT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จองวันที่ 25-28 มกราคม  สำหรับนักลงทุนสถาบัน จองซื้อวันที่ 3-5 ก.พ. 

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้จำนวน 2,610  ล้านหุ้น  แบ่งเป็น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)หรือ PTT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จำนวน300 ล้านหุ้น นักลงทุนในประเทศ  จำนวน 1,860 ล้านหุ้น ประกอบด้วยรายย่อย 595.70 ล้านหุ้น  และ ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ1,264.30 ล้านหุ้น ส่วนนักลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ จำนวน 450 ล้านหุ้นนอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น     

 สำหรับเงินที่ได้จากการะรดมทุนครั้งนี้บริษัทจะนำไปรขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน 13,300 ล้านบาท ในปี 2564 – 2568 ,ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ จำนวน 3,800 ล้านบาท ,ลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน,ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก 9,800 ล้านบาท ,ลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ 5,000 – 9,500 2564 – 2568  ,ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 679 – 8,309 ล้านบาท 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: