ตรวจโควิดเข้ม ก่อนให้ชาวนากู้เงินชะลอขายข้าว ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 5 เดือน

ตรวจโควิดเข้ม ก่อนให้ชาวนากู้เงินชะลอขายข้าว ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 5 เดือน
14 มกราคม 2564
240

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ตรวจโควิดเข้ม ก่อนให้กู้เงินชะลอขายข้าว ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 5 เดือน

วันนี้ 14 มกราคม 2564 ที่ศาลาวัดบ้านเสียว ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรผู้ทำนาข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ประสงค์จะขอกู้เงินสินเชื่อตามโครงการชะลอการขายข้าว อันเนื่องมาจากราคาข้าวยังตกต่ำ ยังไม่ประสงค์ที่จะขายข้าวในช่วงนี้

การกู้เงินสินเชื่อชะลอการขายข้าว ก็เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายก่อน โดยทางธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่ได้คิดดอกเบี้ยในระยะ 5 เดือน หากข้าวขึ้นราคาช่วงไหนหรือเกษตรกรประสงค์จะขายข้าวช่วงไหนค่อยนำเงินมาชำระหนี้ได้

โดยมีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคอีสานที่มี อาชีพในการทำนาข้าวเป็นอาชีพหลัก แต่ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ธ.ก.ส. จึงได้ขอความร่วมมือจาก อสม. ในหมู่บ้านเพื่อมาตรวจวัดไข้คัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นแรงงานได้เดินทางกลับมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คลิปข่าว

ซึ่งในการดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว พนักงานธนาคารได้มีการนัดหมาย เป็นจุด ๆ เน้นในการเว้นระยะห่าง งดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือ ผ่านการตรวจวัดไข้คัดกรองจากเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้านนั้นๆ ซึ่งหากพบว่ามีแรงงานพี่เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดติดเชื้อโรคโควิด ก็จะให้แยกอยู่ต่างหาก เว้นระยะห่างจากกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน

ภายหลังจากการตรวจวัดปริมาณข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯ ก็จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เกษตรกรได้ไปดำเนินการถอนเงินด้วยบัตร ATM หรือสมุดเงินฝาก ถอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่มีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดอยู่แล้ว สร้างความปลอดภัยให้ทั้งเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและพนักงานธนาคารด้วย และที่สำคัญตอบสนองความต้องการกู้เงินสินเชื่อโครงการชะลอการขายข้าวที่ไม่มีดอกเบี้ยในระยะ 5 เดือน มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง