เช็ค 8 มาตรการคุมเข้ม 8 ด่านตรวจ กทม.คัดกรองสกัด 'โควิด'

เช็ค 8 มาตรการคุมเข้ม 8 ด่านตรวจ กทม.คัดกรองสกัด 'โควิด'
13 มกราคม 2564
2,891

กทม.ปรับแผนปฏิบัติคุมเข้ม 8 ด่านตรวจ "โควิด" เดินทางเข้า-ออกกรุง สั่งห้ามแรงงานต้างด้าวจังหวัดอื่นเข้าเมืองเด็ดขาด

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 9/2564

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,045 ราย โดยมาจากระลอกใหม่ 512 ราย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โดยสำนักเทศกิจได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองทั้ง 8 แห่ง เป็นไปตามขั้นตอนและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

161053099378

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกหยุดรถเข้าด่านตรวจทุกคัน โดยมุ่งเน้นรถที่มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก เช่น รถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ รถบรรทุก รถสาธารณะอื่นๆ รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าข่าย

2.ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ที่โดยสารลงจากรถ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยใช้ระบบ (QR-Code) Application ที่กำหนด เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เข้ารับการคัดกรอง

3.เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กอรมน.กทม. อปพร.และอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกการจราจร

4.จัดระเบียบการจอดรถที่เข้ามาภายในด่านตรวจ

5.บริเวณจุดจอดรถในระหว่างรอผู้โดยสารเข้ารับการตรวจคัดกรอง ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน

6.แนะนำให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงยืนยันตน

7.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการหากพบว่ามีกรณีอุณหภูมิสูงหรือมีอาการผิดปกติ ให้นำตัวไปที่โต๊ะสอบประวัติ

8.แนะนำผู้เข้าคัดกรองบันทึกใน Application ที่ กทม.กำหนด ระบบ BKK COVID-19

161053101129

สำหรับด่านคัดกรองในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่โหลด Application แล้ว บันทึกข้อมูลของผู้ผ่านด่านลงในApplication และส่งคืนหลักฐานบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่และผู้คัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง โดยแนะนำผู้เข้าคัดกรองให้โหลด Application “หมอชนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ได้รับมอบหมายสอบสวนประวัติและบันทึกข้อมูลตามแบบหรือเอกสารที่กำหนด ส่วนกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้เข้าโต๊ะคัดกรองคนไทยเพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง ประวัติ อาการไข้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ถ้าไม่มีไข้ หรือไม่มีการผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ผ่านด่านในApplication ที่กำหนด แล้วให้เดินทางต่อไป

แต่หากถ้ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติ ให้สอบถามซักประวัติให้ทราบถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัย ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษา ถ้าไม่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แนะนำให้ไปตรวจรักษา โดยให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของผู้ที่ผ่านด่านใน Application ที่กำหนด แล้วลงข้อมูลประวัติการมีไข้ในแบบฟอร์มซักประวัติ

161053102972

ขณะที่กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ให้เข้าโต๊ะคัดกรองต่างด้าว โดยให้สอบถามข้อมูลการเดินทาง ประวัติ อาการไข้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ไปทำงานใน .สมุทรสาครให้ประสานนายจ้างมารับตัวกลับ หรือนำตัวส่งจุดตรวจจังหวัดสมุทรสาคร หรือประสานอำเภอ หรือ .สมุทรสาครมารับตัวกลับ หากเป็นกรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ไปส่งสินค้านอกพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ทำประวัติพร้อมแจ้งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในจังหวัดอื่น ห้ามเข้ากรุงเทพฯโดยเด็ดขาด หรือกรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสารแสดงตน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าตรวจพบบุคคลมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทั้งคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าว ให้ประสานศูนย์เอราวัณ 1646 เพื่อมารับตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง