ทบทวนคำขวัญ วันเด็ก 2564 ลุงตู่อยู่มา 7 ปี ให้คำขวัญอะไรบ้าง

ทบทวนคำขวัญ วันเด็ก 2564  ลุงตู่อยู่มา 7 ปี ให้คำขวัญอะไรบ้าง

คำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ปี 2564 ปีนี้ คือ อะไร พร้อมเปิดเหตุผล เพราะอะไรจึงต้องมีวันเด็ก พร้อมย้อนดูคำขวัญวันเด็กจากนายกฯ ลุงตู่ อยู่มา 7 ปี มีคำขวัญอะไรให้เด็กๆ บ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ โดยมีความเห็นว่า "ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กๆให้มากขึ้น"

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศไทย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ หน้าที่ รวมไปถึงความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

งาน "วันเด็กแห่งชาติ" ของประเทศไทยจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม .. 2498 เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ต่อมาเมื่อปีพ.. 2507 เกิดเหตุขัดข้องจนทำให้จัดงานไม่ทัน เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูฝนรวมถึงวันราชการ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงไม่สะดวกพาเด็กๆ เข้าร่วมงานได้ ทางการจึงมีมติเปลี่ยนวันเด็กจากเดิมวันที่ 3 ตุลาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม และเริ่มจัดอีกครั้งในปี ..2508 

161011366186

 

  • คำขวัญวันเด็กปีแรก

ในปี .. 2499 เกิดคำขวัญวันเด็กขึ้นมาจากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น นั่นคือ "จอมพล ปพิบูลสงคราม" ซึ่งท่านได้มอบคำขวัญในปีแรกไว้ว่า "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม" เป็นคำขวัญวันเด็กครั้งแรกและครั้งเดียวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

  • ย้อนดูคำขวัญวันเด็กจากลุงตู่ตลอด 7 ปี 

และเพื่อเป็นธรรมเนียมต่อกันมา นายกรัฐมนตรีจึงต้องมอบคำขวัญวันเด็กๆ ในทุกๆ ปี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนล่าสุด ก็ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเช่นกัน 

161011365242

 

โดยปีล่าสุด 2564 คือ "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

ปี 2563  : “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ปี 2562 :  “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ปี 2561 : “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ปี 2560 : “เด็กไทย ใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง

ปี 2559 : “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต

ปี 2558 : “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

นอกจากประเทศไทยแล้ว หลายๆ ประเทศก็ให้ความสนใจจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ซึ่งมีจุดประสงค์ที่คล้ายกัน แตกต่างกันที่วันเวลาและรูปแบบงานจัดตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

161011367341