TU ผนึก IP ตั้งบริษัทร่วมทุน “อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า”

TU ผนึก IP ตั้งบริษัทร่วมทุน “อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า”

TU จับมือ IP ตั้งบริษัทร่วมลงทุน “อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า” ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เดินหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือTU แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด (บริษัทในเครือของ TU) ในการร่วมค้า  บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้าจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท   เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

โดยบริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ถือหุ้นจำนวน 1,019,999 หุ้น หรือร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขณะที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 980,000 หุ้น หรือร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และนายตฤณววรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัดเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนครั้งนี้ นับเป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัท เพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นอีกจิกซอว์ตัวสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนกลยุทธ์สร้างการเติบโตระยะกลางที่บริษัทฯวางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 25% ผลักดันยอดขายรวมแตะ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2024 ต่อยอดสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชี้ว่าการร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดแผนธุรกิจของไทยยูเนี่ยน จากการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเล ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ไทยยูเนี่ยนในประเทศไทยจึงมีกลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของ Healthy Living, Healthy Oceans ซึ่งเป็นทิศทางของการเติบโตของธุรกิจในอนาคต