'เยียวยาโควิด' กฟน.ขยายเวลา 'ลดค่าไฟ' ประเภท 3-7 เริ่ม ม.ค.-มี.ค.64

'เยียวยาโควิด' กฟน.ขยายเวลา 'ลดค่าไฟ' ประเภท 3-7 เริ่ม ม.ค.-มี.ค.64
7 มกราคม 2564
21,736

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ขยายเวลายกเว้นเก็บค่าไฟชต่ำสุดผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 "เยียวยาโควิด" ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤติ COVID-19 เดือน ม.ค.-มี.ค. 64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้มีการมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายมากขึ้นไปอีก ทำให้ต้องปิดสถานที่บางสถานที่ชั่วคราว รวมถึงเข้มงวดร้านค้าต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนจำนวนมาก ล่าสุดนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทีมเศรษฐกิจหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วง 2 เดือนนี้เพื่อดูแลคนเกือบ 40 ล้านคน

สำหรับมาตรการที่จะออกมาจะเพิ่มเติมจากมาตรการของเดิมที่มีอยู่แล้ว บางอย่างที่มีอยู่แล้วเดินก็จะต้องยืดระยะเวลาออกไปให้ เช่น โครงการเที่ยวด้วยกัน ที่มีการจองโรงแรมและจ่ายค่ามัดจำไปแล้วก็ของให้ผู้ประกอบการนั้นได้ยืดระยะเวลาออกไป

แม้ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมเพื่อ "เยียวยาโควิด" แต่ขณะนี้ทางด้าน "การไฟฟ้านครหลวง" (MEA) ได้เริ่มมาตการช่วยเหลือแล้ว คือ ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ให้แก่

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

- ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

- ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

- ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

- ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้มาตรการนี้เดิมเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 และได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดดังกล่าว จากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

ล่าสุด MEA ได้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 62/2563 (ครั้งที่ 705 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563) โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง