GUNKULปิดดีลขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น เตรียมบุ๊กกำไร1.09พันล้านไตรมาส4/63

GUNKULปิดดีลขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น เตรียมบุ๊กกำไร1.09พันล้านไตรมาส4/63

‘กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง’ ขายโซลาร์ฟาร์ม Iwakuni ในญี่ปุ่น มูลค่า 2.86 พันล้านบาท เตรียม บันทึกกำไรการขาย1.09 พันล้านบาทในไตรมาส4/63 หนุนมีสภาพคล่องพร้อมจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้  Future Asset Management KK (“FAM”) และ Gunkul International (Mauritius)(“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาขายหุ้น 100% East Japan Solar 13 Godo Kaisha (“EJS 13”) ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตของโครงการฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกะวัตต์และตามการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์  ด้วยมูลค่าการขายโครงการฯ ที่ตกลงระหว่างกันในจำนวน 9,942,653,495.00 เยน หรือคิดเป็น 2,863,842,142.09 บาท

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 1,090,935,316.71 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1 เยน : 0 .287419 บาท) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2563

บริษัทมีสภาพคล่องและความสามารถในการก่อหนี้เพื่อใช้สำหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ตามมูลค่าการจัดจำหน่ายจำนวน 9,942,653,495.00 เยน หรือ คิดเป็น 2,857, 707,524.87 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1 เยน : 0.287419 บาท)ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น