เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2564 ได้รับสูงสุด 7 สิทธิ

เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2564 ได้รับสูงสุด 7 สิทธิ

เริ่มต้นปีใหม่ 2564 "บัตรคนจน" เดือนมกราคม 2564 ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้รับสิทธิอะไรบ้าง? และเงินจะเข้าเมื่อไร?

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 มาตรการรัฐบางส่วนได้หมดเขตระยะเวลาที่กำหนดไว้ไปบ้าง ขณะเดียวกันก็มีมาตรการบางส่วนที่รัฐสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยการขยายระยะเวลามาตรการให้นานขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

แล้วสำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้รับในวันที่เท่าไร? "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรคนจน จะได้ในเดือนมกราคม 2564 ไว้ดังนี้

  • 1 มกราคม 2564

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 

สำหรับสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเป็นประจำทุกเดือน คือ วงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

- ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน 

- ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาทต่อเดือน 

2.มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2564 นี้ นับเป็นข่าวดีของผู้ถือบัตรคนจน เนื่องจากรัฐบาลได้ต่ออายุมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 3 เดือน ต่อจากปี 2563 ที่ผ่านมา จึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรคนจนสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

บัตรคนจน 500 บาท

3.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 

ผู้ที่ถือบัตรทุกคนจะได้รับรายละ 500 บาทต่อเดือน สามารถใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยสามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

4.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 

สำหรับสิทธิการช่วยเหลือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จะได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

  • 18 มกราคม 2564

ขณะเดียวกันตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

5.ส่วนลดค่าน้ำประปา 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

6.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน 

โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

  • 22 มกราคม 2564

7.ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ได้เพิ่มเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนมกราคม 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563- กันยายน 2564

นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แม้ไม่มีบัตรคนจน ก็จะได้รับเบี้ยพิการเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน