'นนทบุรี' ประกาศพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด 'ตลาดกลางบางใหญ่' ขั้นสูงสุด

'นนทบุรี' ประกาศพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด 'ตลาดกลางบางใหญ่' ขั้นสูงสุด

"นนทบุรี" ประกาศยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด ยกเว้นพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะ "ตลาดกลางบางใหญ่"

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 ผู้เสื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เปิดเผยว่า ประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้จังหวัด "นนทบุรี" เป็นพื้นที่ควบคุม ยกเว้นพื้นที่หมู่ที่  5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ "ตลาดกลางบางใหญ่"

นอกจากนี้ จังหวัด "นนทบุรี" ยังมีคำสั่งจังหวัดที่ 3874/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คือ อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564 โดยใช้สถานที่นี้เป็นที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ห้ามไม่ให้ผู้ใด เข้า - ออก อาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และ "ตลาดกลางบางใหญ่" หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ การออกประกาศและคำสั่งของจังหวัดทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรค ควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  เช็คประกาศ! 'ชลบุรี' กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไหนบ้าง?

สำหรับผู้ค้าใน "ตลาดกลางบางใหญ่" ให้เข้าตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลรัฐ เอกชนหรือรถตรวจเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และให้กลับเข้าไปขายสินค้าได้หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เมื่อได้รับใบตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อ โดยระหว่างรอผลตรวจให้แยกสังเกตอาการ ณ ที่พักเท่านั้น

ส่วนผู้ใช้บริการใน "ตลาดกลางบางใหญ่" ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และมีอาการผิดปกติหรือตามที่แพทย์เห็นสมควร ให้เข้าตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลรัฐ เอกชนหรือรถตรวจเคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยระหว่างรอผลตรวจให้แยกสังเกตอาการ ณ ที่พักเท่านั้น

ผู้ที่อยู่อาศัยหรืประกอบกิการในอาคารพาณิชย์รอบ "ตลาดบางใหญ่" ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลรัฐ เอกชนหรือรถตรวจเคลื่อนที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแยกสังเกตอาการในที่พัก เป็นเวลา 3 วัน โดยระหว่างรอผลตรวจให้แยกสังเกตอาการ ณ ที่พักเท่านั้น

ผู้ที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณบางใหญ่ซิตี้ ต.เสาธงหิน ต้องรับการตรวจคัดกรองตามจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดทุกราย ให้ภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

160932200052

160932200712

160932201310

160932204367