ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐ ผลิตสุดยอดช่างสีรถยนต์

ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐ ผลิตสุดยอดช่างสีรถยนต์
29 ธันวาคม 2563
108

ก. แรงงาน ยึดแนวทางประชารัฐ ประสานนิปปอนเพนท์ ลุยฝึกผลิตช่างสีรถยนต์ ป้อนตลาดแรงงาน สร้างมาตรฐานงานบริการ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่ากพร. กระทรวงแรงงาน ได้ยึดนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ที่ต้องการให้กพร. ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำของแรงงานไทย

การร่วมมือกับบริษัท นิปปอนเพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสีพ่นซ่อมรถยนต์ชั้นนำ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ของความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่

160921157498

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ช่างสีรถยนต์ในหน่วยงานกพร. 12 แห่ง และฝึกอบรมให้กับช่างฝีมือไปแล้ว จำนวน 2,116 คน พัฒนาครูฝึก ของกพร. ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการเตรียมพื้นและการพ่นซ่อมแผลรถยนต์ พร้อมนำความรู้ ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ พนักงานในสถานประกอบกิจการ ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป กพร. ให้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทเอง ในสาขา ช่างเครื่องกล และสาขาช่างเตรียมพื้นผิวสำหรับงานซ่อมสีรถยนต์ เพื่อนำไปใช้ทดสอบพนักงานของบริษัท

รวมถึงช่างของตัวแทนจำหน่าย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ สำหรับแผนการในอนาคต ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จะได้ขยายผลเพิ่มจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรช่างสีรถยนต์ และหลักสูตร การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน นอกจากนี้กพร. ได้ให้คำแนะนำบริษัทในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างสีรถยนต์ โดยมุ่งเป้าหมายยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือในสาขานี้

160921157477

“ความร่วมมือระหว่างกพร.กับภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นแนวทางที่กพร. ยึดถือมาโดยตลอดซึ่งถือว่าตอบโจทย์ในช่วงเวลาปัจจุบัน เนื่องจากภาคเอกชนเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจน และพร้อมจะสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเติมเต็มให้กพร. ขับเคลื่อนงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงจะเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไปต่อไป” อธิบดีกพร. กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง