ลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกัน' ยอดยังไม่เต็ม

ลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกัน' ยอดยังไม่เต็ม

ตรวจสอบ ลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" ยอดยังไม่เต็ม

การลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

หลังจากเปิดให้ลงทะเบียน 28 ธ.ค. เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ปรากฎว่าเช้านี้ (39 ธ.ค.) ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  ยอดยังไม่เต็ม จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 784,684 สิทธิ์ และ จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 1,585,484 สิทธิ์

160920574154