หุ่นยนต์ปิ่นโตออกปฎิบัติการช่วยรพ.รับมือโควิด-19

28 ธันวาคม 2563
154

วิศวะ จุฬาฯ จัดส่งหุ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อ “ปิ่นโต” 200 ตัว และระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” กว่า 1,000 ตัว ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้พร้อมรับโควิด-19 ทั่วประเทศ

จากการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหุ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อปิ่นโตและระบบสื่อสารทางไกลกระจกแก่โรงพยาบาลต่าง ที่ต้องรับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจุฬา โควิด-19  ซึ่งพบว่าได้รับการประเมินผลจากบุคลากรทางการแพทย์ว่าสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อได้เป็นอย่างดี

160912890529

.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจของ วิศวฯ จุฬาฯ ที่มุ่งอุทิศองค์ความรู้ที่มีเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย ดังนั้น เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19รอบนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท HG Robotics จำกัด และ บริษัท Obodroid จำกัด ได้จัดส่งหุ่นยนต์ ปิ่นโตและระบบสื่อสารทางไกลกระจกแก่โรงพยาบาลที่ติดต่อมาในโครงการ CURoboCovid จนครบทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลสนาม .สมุทรสาคร, โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19

160912893080

ปัจจุบันได้ส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตร่วม 200 ตัวและระบบสื่อสารทางไกลกระจกกว่า 1,000 ตัว ไป 140 กว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย  โดยหุ่นยนต์ปิ่นโต (Quarantine Delivery Robot) หรือหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด ได้รับการพัฒนาโดยทีม CU-RoboCovid ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวฯ จุฬาฯ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid

ทั้งนี้ ได้รับการทดลองจริง เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงกว่า 10  โรงพยาบาล เพื่อให้ตรงตามการใช้งานและความต้องการมากที่สุด ภารกิจหลักงานของหุ่นยนต์ปิ่นโตคือ 1. ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์แก่คนไข้ โดยการใช้ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์บนรถเข็นควบคุมทางไกล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงน้อยลง ลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และยังสามารถคอยดูแลความเคลื่อนไหวของคนไข้ได้อย่างใกล้ชิด

160912895767

2. ช่วยในการสื่อสารระยะไกลด้วยหน้าจอที่ติดอยู่บริเวณ รถเข็นควบคุมทางไกล ทำให้แพทย์ และพยาบาล สามารถดูแลคนไข้ได้ตลอด โดยที่ระบบนี้จะช่วยลดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องทิ้งทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนโซนการตรวจและลดระยะเวลาการเข้าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และยังคงดูแลอย่างดี

ส่วนระบบสื่อสารทางไกลกระจก” (Quarantine Tele-presence System) นั้น เป็นระบบผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกันคุณหมอและพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ จากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน หรือมากเกินไป

160912897844

ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน จะต้องทำการเปลี่ยนชุด PPE และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมาก ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นและบ่อยขึ้น ที่สำคัญยังช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยลงได้อย่างมากปิ่นโตและกระจกสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ ติดตั้งได้เอง ไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆเพิ่มเติม เคลื่อนย้ายง่ายใช้งานได้ง่ายทันที    

160912924332

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง