'เงินประกันรายได้เกษตรกร' โอนให้ต่อเนื่อง ยังไม่ได้เงินจาก ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' โอนให้ต่อเนื่อง ยังไม่ได้เงินจาก ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร
26 ธันวาคม 2563
158,276

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" โอนเข้าบัญชีให้ต่อเนื่อง ยังไม่ได้เงินจาก ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

ติดตามจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล (26 ธ.ค.) กรณี โครงการประกันรายได้เกษตรกร หรือ "เงินประกันรายได้เกษตรกร"

มีโครงการนโยบายรัฐที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรจำนวนมาก ผ่านระบบ ธ.ก.ส. หรือธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เช่น โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ประเภท หรือ การจ่ายเงินส่วนต่างราคา อย่าง ประกันรายได้ราคาข้าว , ประกันรายได้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกันรายได้ราคายางพารา , ประกันรายได้ราคามันสำปะหลัง และประกันรายได้ราคาปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 5 ล้านครัวเรือน

โดยเฉพาะ ประกันรายได้ราคาข้าว และ ประกันรายได้ราคายางพารา ที่มีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากเฝ้ารอเงินช่วยเหลือ เนื่องจากประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ล่าสุด งวดที่ 7 แล้ว กรมการค้าภายใน ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งทำการประชุมและประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้ ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกภายใน 3 วันทำการ ซึ่งระยะได้ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว หากเกษตรกรชาวนาบางรายยังไม่ได้เงินต้องติดต่อ ธ.ก.ส.

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 รอบที่ 2 ล่าสุด คณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยประกาศนี้ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและหลังวันประกาศนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือภายใน 3 วันทำการทาง ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่โอนเงินส่วนต่างงวดนี้เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงตามสิทธิที่ได้รับ ขณะนี้การยางฯ ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. ครบแล้วคาดว่าจะโอนไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

160881879410

หากยังไม่ได้เงินประกันรายได้เกษตรกร ติดต่อ ธ.ก.ส. ได้ดังนี้

- ติดต่อสำนักงานสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

- ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

E-mail : [email protected]

Website : www.baac.or.th

Facebook : Facebook ธ.ก.ส. บริการด้วยใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง