สำรวจราคา ตรวจ ‘โควิด-19’ ต้องเตรียมงบเท่าไหร่

สำรวจราคา ตรวจ ‘โควิด-19’ ต้องเตรียมงบเท่าไหร่

รวบรวมราคา และรายชื่อสถานที่ที่สามารถตรวจ “โควิด-19” ได้ ภายใต้การรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การระบาดของโรค "โควิด-19"  ระลอกใหม่ กำลังกลายเป็นที่กังวลใจของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในหลายพื้นที่อย่าง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร นครปฐม และนนทบุรี ฯลฯ นอกจากการกักตัวดูอาการของตนเอง 14 วัน  และทำใบประเมินความเสี่ยงออนไลน์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการเข้ารับการตรวจหาโควิด 

โดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสามารถตรวจได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะต้องมีอยู่ในเงื่อนไขคือ 

 • มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด 
 • มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 
 • เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ
 • มีอาการไม่สบายที่เข้าข่าย คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

160870935234

หากใครไม่อยู่ในเงื่อนไขกลุ่มคนเหล่านี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการตรวจโควิดเข้ามาเพิ่มเติม แต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในกลุ่มก้ำกึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว และตัดสินใจไปตรวจโควิดด้วยตนเอง เพื่อความสบายใจ และลดความวิตกกังวล กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมราคา และรายชื่อสถานที่ที่สามารถตรวจโควิด-19 ได้ ภายใต้การรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ในไทยตรวจได้กี่แห่ง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-Cov-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้นจำนวน 244 แห่งในประเทศไทย แบ่งเป็น

160872750394

กรุงเทพและปริมณฑล รวม 91 แห่ง

ภาครัฐ 38 แห่ง

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง) 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง) 
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลราชวิถี 
 • สถาบันบําราศนราดูร 
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) 
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 • คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 • โรงพยาบาลตํารวจ 
 • โรงพยาบาลปทุมธานี 
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 • ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 • โรงพยาบาลตากสิน 
 • ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลบางกรวย 
 • กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค 
 • ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 • โรงพยาบาลกลาง 
 •  สถาบันโรคทรวงอก

เอกชน 53 แห่ง

 • โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
 • บริษัทไบโอโมเลกุลาร์ แลบอราทอรี่ส์ (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคําแหง 
 • หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จํากัด
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 •  บริษัท พีซีที่ ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จํากัด 
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 •  โรงพยาบาลนครธน 
 • World Medical Hospital
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จํากัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
 •  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
 • โรงพยาบาลนนทเวช 
 •  โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ 
 •  โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน 
 • โรงพยาบาลมหาชัย 
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ 
 •  บริษัท แอท-ยีนส์ จํากัด 
 •  ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราทอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท 
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 
 •  โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
 •  คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคําแหง
 •  โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
 •  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลวิภาวดี 
 •  โรงพยาบาลรามคําแหง 
 •  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
 • โรงพยาบาลบางนา 5 
 •  บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จํากัด 
 • บริษัทเอ็มบริโอ แพลนแนท จํากัด (สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
 • โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
 • บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จํากัด 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
 •  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) 
 • บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด 
 • โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 •  โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ 
 • โรงพยาบาลเอกชัย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 •  โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 •  MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด) 
 •  โรงพยาบาลปิยะเวท 
 •  โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 •  บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จํากัด
 • สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

160870909714

ต่างจังหวัดรวม 153 แห่ง

ภาครัฐ 124 แห่ง เอกชน 29 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 • ต้องเตรียมงบเท่าไหร่เพื่อตรวจโควิด 

เมื่อสำรวจราคาการเข้ารับการตรวจโควิด-19 ของผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี พบว่า สถานพยาบาลของภาครัฐ เริ่มต้น 2,000 ไม่เกิน 8,000 บาท สำหรับสถานพยาบาลเอกชน เริ่มต้น 3,000 ไม่เกิน 10,000 บาท 

 • สถาบันบำราศนราดูร ค่าใช้จ่าย 2,500-3,500 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ค่าใช้จ่าย 3,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ตรวจ
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าใช้จ่าย คนไทยไม่เกิน 2,500 บาท ชาวต่างชาติไม่เกิน 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลศิริราช ค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ค่าใช้จ่าย 7,000-8,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น )

160870919093

ทั้งนี้การตรวจการตรวจแล็บกรณีโควิด-19 มี 2 วิธี คือ

 1. การตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ(Real-time RT PCR) ซึ่งจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากการป้ายเยื่อบุในคอ หรือ ป้ายเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก เพราะเชื้อไวรัสอยู่ในเซลล์จึงต้องขูดออกมา และหากเชื้อลงไปในปอด ก็จะต้องนำเสมหะที่อยู่ในปอดออกมาตรวจ การตรวจวิธีนี้ต้องระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำในห้องแล็บที่ได้รับมาตรฐาน ใช้เวลาตรวจเฉพาะในห้องแล็บ 2.5 -3 ชั่วโมง ต้นทุนเฉพาะในห้องแล็บอยู่ที่ครั้งละ 2,500 บาท

2. การตรวจจากการเจาะเลือด(Rapid test) แต่โควิด-19เลือดไม่ใช่เป็นจุดที่มีเชื้อเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการตรวจเลือดกรณีโรคนี้ไม่ได้เป็นการหาเชื้อ แต่เป็นการหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะต้องตรวจเมื่อมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว ใช้เวลาตรวจ 15-30 นาที ปัจจุบันเป็นการนำเข้าชุดตรวจราคาอยู่ที่ 500 บาท แต่กรมกำลังพัฒนาชุดตรวจให้อยู่ในราคาชุดละ 200 บาท