ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร แจ้งปิดเรียน 5 วัน

ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร แจ้งปิดเรียน 5 วัน

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร แจ้งปิดเรียน ตั้งแต่ 21-25 ธันวาคม 2563

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ออกประกาศ แจ้งปิดเรียน ตั้งแต่ 21-25 ธันวาคม 2563 (จำนวน 5 วัน) “ยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข”

ระบุข้อความว่า 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วน อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย. เพื่อเป็นการปฎิบัติ ตามมาตรการป้องกันตนเองและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสาคร

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 5 วัน ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังกล่าว ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้กับนักเรียน

160838611099

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถอัพเดทข้อมูลโควิด-19​ จ.สมุทรสาคร ได้ที่เบอร์​ 065 549 3322, 034 871 274 ได้ตลอด 24 ชม.