ชาวสงขลาพร้อมใจเฝ้าฯ รับเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’

ชาวสงขลาพร้อมใจเฝ้าฯ รับเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’

พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางเฝ้าฯ รับเสด็จ “ในหลวง-พระราชินี” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันนี้ (18 ธ.ค. 63) เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่

160828352031


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลบางกล่ำออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชน โดยมีชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันบรรจุอาหารกล่องที่โรงครัวพระราชทานนอกจากนี้ ทางจังหวัดสงขลา จัดให้มีการออกหน่วยบริการประชาชน อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการตัดผม สาธิตการทำน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ การแจกพันธุ์พืช ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจพอเพียง ดนตรี สันทนาการ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง

160828354691

รวมทั้ง ชมรมมโนราห์จังหวัดสงขลา นำการแสดงมโนราห์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดแสดงชุดระบำตารีวายัง กูเละ ให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ เวทีกลาง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับชมเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป

160828358459

160828361113เรียบเรียงข้อมูลและนำภาพจาก เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์