สมุทรสาครติดโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย คนในครอบครัวเจ้าของแพปลา

สมุทรสาครติดโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย คนในครอบครัวเจ้าของแพปลา

สมุทรสาครพบติดโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย เป็นคนในครอบครัวรายแรก มารดา 95 ปี พี่สาว 73 ปี น้องสะใภ้ 57 ปี

    
      เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้ป่วยโควิด-19 เพศหญิงสัญชาติไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย จ.สมุทรสาครว่า จากการติดตามของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี เบื้องต้นมีผู้สัมผัสรวม 165 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 26 ราย คือ

160827411441
         กลุ่มที่ 1. ในครอบครัว 7 ราย ไม่พบเชื้อ 4 ราย และพบเชื้อ 3 ราย เป็นมารดา(ผู้ป่วยติดเตียง) อายุ 95 ปี พี่สาวคนโต อายุ 73 ปี และน้องสะใภ้ 57 ปี  กลุ่มที่ 2คนทำงานร่วมในแพปลา 3 ราย ลูกชายคนที่ 1 อายุ 39 ปี ไม่พบเชื้อ และแรงงานเมียนมา 2 ราย อยู่ระหว่างรอผล กลุ่มที่ 3 บุคลากรในรพ.เอกชน 8 ราย ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ และกลุ่มที่ 4 แรงงานในคลาดกุ้ง 8 ราย  อยู่ระหว่างรอผล เป็นคนสัญชาติไทย 3 ราย สัญชาตเมียนมา 4 ราย และสัญชาติอื่น 1 ราย ทั้งหมดต้องมีการเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วัน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 139 ราย เป็นแรงในตลาดกุ้ง 139 ราย เป็นคนสัญชาตไทย 14 ราย และสัญชาติ 125 ราย อยู่ระหว่างรอผล  อย่างไรก็ตาม มีการขยายวงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้นจึงมีการตรวจหาเชื้อในแรงงานในตลาดทะเลไทยด้วยอยู่ระหว่างดำเนินการ

160827413895