เปิด 'บิ๊กดาต้า' 20 ธ.ค. ฐานข้อมูล 'เลือกตั้งอบจ.'

เปิด 'บิ๊กดาต้า' 20 ธ.ค. ฐานข้อมูล 'เลือกตั้งอบจ.'

เปิดฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ "เลือกตั้ง อบจ." ต้องรู้ เตรียมพร้อมเข้าคูหาวันที่ 20 ธ.ค.นี้

เข้าสู่โค้งสุดท้ายต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ประเดิมสนามนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) จนถึงขณะนี้หลายกลุ่มพรรคการเมืองได้ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ก่อนถึงวันหย่อนบัตรในวันอาทิตย์ที่ 20 ..2563

การ "เลือกตั้งอบจ." ครั้งนี้ ไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าและกาบัตรผู้สมัครเช่นเดียวกันการเลือกตั้งใหญ่ โดยการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.(สจ.) นอกจากกำหนดวันเลือกตั้ง 20 ..2563 วันเดียวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้กำหนดบัตรเลือกตั้งในคูหาไว้ 2 ใบ แบ่งเป็น "ใบแรก" สีเขียวใช้เลือกนายก อบจ. ส่วน "ใบสอง" สีชมพูใช้เลือกสมาชิกสภา อบจ.

หากย้อนไปที่ข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จาการสำรวจประชากร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ..2562 อยู่ที่ 66,558,935 คน แบ่งเป็นเพศชาย 32,110,775 คน เพศหญิง 33,503,382 คน จาก 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,086 หมู่บ้าน ทำให้ตัวเลขดังกล่าวได้ถูกคำนวณจากสัดส่วนประชากร สำหรับการเลือกสมาชิกสภาอบจ.แต่ละแห่งใน 76 จังหวัด แบ่งเป็นดังนี้

1.จังหวัดที่มีประชากรเกิน 2 ล้านคนขึ้นไป มี สมาชิกสภา อบจ.ได้ 48 คน มีจังหวัดเดียวคือ "นครราชสีมา"

2.จังหวัดที่ประชากร ไม่เกิน 2 ล้านคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได้ 42 คน มีทั้งหมด 7 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์อุดรธานี และอุบลราชธานี

3.จังหวัดที่ประชากรไม่เกิน 1.5 ล้านคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได้ 36 คน มีทั้งหมด 12 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ เชียงราย นครสวรรค์นนทบุรี ปทุมธานีร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ สกลนคร สมุทรปราการ สงขลา สุรินทร์ และสุราษฎร์ธานี

4.จังหวัดที่ประชากรไม่เกิน 1 ล้านคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได้ 30 คน มีทั้งหมด 33 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี กาฬสินธุ์กำแพงเพชร จันทรบุรีฉะเชิงเทรา ชุมพร ตรัง ตาก นครปฐม นครพนม นราธิวาส ปัตตานี ประจวบขีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พัทลุงพิจิตร พิษณุโลกเพชรบูรณ์ มหาสารคราม ยโสธร ยะลา ราชบุรี ระยอง ลำปาง เลย สมุทรสาคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภูลพบุรี สระแก้วสระบุรี และสุพรรณบุรี

5.จังหวัดที่ประชากรไม่เกิน 5 แสนคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได้ 24 คน มีทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชัยนาท ตราดนครนายก น่าน ปราจีนบุรีบึงกาฬ พะเยา พังงา เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ลำพูน สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรีอ่างทอง อำนาจเจริญอุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

160811494869

สำหรับการ "เลือกตั้งอบจ." ครั้งนี้  "กรุงเทพธุรกิจ" ตรวจสอบข้อมูลตามพระราชบัญญัติ(พรบ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ..2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 7 ..2563 มีงบประมาณบริหารจัดการ อบจ. 76 แห่งอยู่ที่ 28,797,844,500 บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) โดย อบจ.ที่ได้จัดสรรงบประมาณมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

1.อบจ.นครราชสีมา 2,303.3 ล้านบาท 2.อบจ.ศรีสะเกษ 1,342.1 ล้านบาท 3.อบจ.ขอนแก่น 1,044.5 ล้านบาท 4.อบจ.อุบลราชธานี1,016.6 ล้านบาท 5.อบจ.ชัยภูมิ 995.5 ล้านบาท 6.อบจ.มหาสารคาม 782.1 ล้านบาท 7.อบจ.กาฬสินธุ์ 724.4 ล้านบาท 8.อบจ.เชียงใหม่ 695.7 ล้านบาท 9.อบจ.นนทบุรี 673 ล้านบาท และ 10.อบจ.ร้อยเอ็ด 672.9 ล้านบาท

ขณะที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 20 ..จาก 878 อำเภอ 2,484 เขตเลือกตั้ง และ 99,795 จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัด มีดังนี้

กระบี่

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

585 หน่วยเลือกตั้ง

กาญจนบุรี

13 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,079 หน่วยเลือกตั้ง

กาฬสินธุ์

18 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,662 หน่วยเลือกตั้ง

กำแพงเพชร

11 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,223 หน่วยเลือกตั้ง

ขอนแก่น

26 อำเภอ

42 เขตเลือกตั้ง

2,841 หน่วยเลือกตั้ง

จันทบุรี

10 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

914 หน่วยเลือกตั้ง

ฉะเชิงเทรา

11 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

996 หน่วยเลือกตั้ง

ชลบุรี

11 อำเภอ

42 เขตเลือกตั้ง

2,054 หน่วยเลือกตั้ง

ชัยนาท

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

507 หน่วยเลือกตั้ง

ชัยภูมิ

16 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

2,325 หน่วยเลือกตั้ง

ชุมพร

8 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

907 หน่วยเลือกตั้ง

เชียงราย

18 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

2,039 หน่วยเลือกตั้ง

เชียงใหม่

25 อำเภอ

42 เขตเลือกตั้ง

3,131 หน่วยเลือกตั้ง

ตรัง

10 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

884 หน่วยเลือกตั้ง

ตราด

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

369 หน่วยเลือกตั้ง

ตาก

9 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

680 หน่วยเลือกตั้ง

นครนายก

4 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

471 หน่วยเลือกตั้ง

นครปฐม

7 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,251 หน่วยเลือกตั้ง

นครพนม

12 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,347 หน่วยเลือกตั้ง

นครราชสีมา

32 อำเภอ

48 เขตเลือกตั้ง

5,243 หน่วยเลือกตั้ง

นครศรีธรรมราช

23 อำเภอ

42 เขตเลือกตั้ง

2,174 หน่วยเลือกตั้ง

นครสวรรค์

15 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,944 หน่วยเลือกตั้ง

นนทบุรี

6 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,751 หน่วยเลือกตั้ง

นราธิวาส

13 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,357 หน่วยเลือกตั้ง

น่าน

15 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

1,050 หน่วยเลือกตั้ง

บึงกาฬ

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

730 หน่วยเลือกตั้ง

บุรีรัมย์

23 อำเภอ

42 เขตเลือกตั้ง

2,880 หน่วยเลือกตั้ง

ปทุมธานี

7 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,540 หน่วยเลือกตั้ง

ประจวบคีรีขันธ์

8 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

726 หน่วยเลือกตั้ง

ปราจีนบุรี

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

882 หน่วยเลือกตั้ง

ปัตตานี

12 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

985 หน่วยเลือกตั้ง

พระนครศรีอยุธยา

16 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

1,294 หน่วยเลือกตั้ง

พะเยา

9 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

864 หน่วยเลือกตั้ง

พังงา

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

490 หน่วยเลือกตั้ง

พัทลุง

11 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

765 หน่วยเลือกตั้ง

พิจิตร

12 อำเภอ

22 เขตเลือกตั้ง

1,050 หน่วยเลือกตั้ง

พิษณุโลก

9 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,463 หน่วยเลือกตั้ง

160811541849

เพชรบุรี

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

777 หน่วยเลือกตั้ง

เพชรบูรณ์

11 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,711 หน่วยเลือกตั้ง

แพร่

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

913 หน่วยเลือกตั้ง

ภูเก็ต

3 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

496 หน่วยเลือกตั้ง

มหาสารคาม

13 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

2,079 หน่วยเลือกตั้ง

มุกดาหาร

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

593 หน่วยเลือกตั้ง

แม่ฮ่องสอน

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

461 หน่วยเลือกตั้ง

ยโสธร

9 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

961 หน่วยเลือกตั้ง

ยะลา

8 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

623 หน่วยเลือกตั้ง

ร้อยเอ็ด

20 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

2,517 หน่วยเลือกตั้ง

ระนอง

5 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

253 หน่วยเลือกตั้ง

ระยอง

8 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,034 หน่วยเลือกตั้ง

ราชบุรี

10 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,414 หน่วยเลือกตั้ง

ลพบุรี

11 อำเภอ

31 เขตเลือกตั้ง

1,271 หน่วยเลือกตั้ง

ลำปาง

13 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,374 หน่วยเลือกตั้ง

ลำพูน

8 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

702 หน่วยเลือกตั้ง

เลย

14 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,325 หน่วยเลือกตั้ง

ศรีสะเกษ

22 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

2,770 หน่วยเลือกตั้ง

สกลนคร

18 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,631 หน่วยเลือกตั้ง

สงขลา

16 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,923 หน่วยเลือกตั้ง

สตูล

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

463 หน่วยเลือกตั้ง

สมุทรปราการ

6 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,931 หน่วยเลือกตั้ง

สมุทรสงคราม

3 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

305 หน่วยเลือกตั้ง

สมุทรสาคร

3 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

737 หน่วยเลือกตั้ง

สระแก้ว

9 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

876 หน่วยเลือกตั้ง

สระบุรี

13 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

880 หน่วยเลือกตั้ง

สิงห์บุรี

6 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

350 หน่วยเลือกตั้ง

สุโขทัย

9 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

999 หน่วยเลือกตั้ง

สุพรรณบุรี

10 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,281 หน่วยเลือกตั้ง

สุราษฎร์ธานี

19 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

1,407 หน่วยเลือกตั้ง

สุรินทร์

17 อำเภอ

36 เขตเลือกตั้ง

2,316 หน่วยเลือกตั้ง

หนองคาย

9 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

1,033 หน่วยเลือกตั้ง

หนองบัวลาภู

6 อำเภอ

30 เขตเลือกตั้ง

999 หน่วยเลือกตั้ง

อ่างทอง

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

491 หน่วยเลือกตั้ง

อำนาจเจริญ

7 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

697 หน่วยเลือกตั้ง

อุดรธานี

20 อำเภอ

42 เขตเลือกตั้ง

2,510 หน่วยเลือกตั้ง

อุตรดิตถ์

9 อำเภอ

24 เขตเลือกตั้ง

797 หน่วยเลือกตั้ง

อุทัยธานี

8 อำเภอ

23 เขตเลือกตั้ง

690 หน่วยเลือกตั้ง

อุบลราชธานี

25 อำเภอ

26 เขตเลือกตั้ง

3,752 หน่วยเลือกตั้ง

นอกจากนี้จากข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งอบจ." แต่ละจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งหมด 46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 22,224,562 คนและหญิง 23,789,406 คน โดย "นครราชสีมา" เป็นจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอยู่ที่ 2,047,418 คน และ "ระนอง" เป็นจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดอยู่ที่ 132,716 คน

นอกจากนี้ กกต.ได้เปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบจ. และ สภา อบจ. ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา ระบบจะแจ้ง ลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง.

160811428877