นับถอยหลังระเบียบประมง WTO

นับถอยหลังระเบียบประมง WTO

การเจรจาจัดทํากฎระเบียบการอุดหนุนประมง ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ใกล้เข้ามาทุกที

หลังจากเมื่อต้นปี 2560 สมาชิกเจรจากันอย่างเข้มข้นเพื่อผลักดันการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมงใหมีความคืบหน้า สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(เอสดีจี) ข้อ 14.6 ที่กําหนดเป็าหมายห้ามการอุดหนุนประมงบางประเภทที่นําไปสู่การทําประมงเกินขนาดและการทําประมงเกินศักยภาพ  ขจัดการอุดหนุนประมงที่นําไปสูการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม รวมทั้งงดการให้การอุดหนุนใหม่ในลักษณะดังกล่าว ภายในปี 2563

ถึงขณะนี้รัฐสมาชิกยังไม่บรรลุข้อตกลง แต่กดดันให้ต้องลงมือปฏิบัติการ ตัวแทนเจรจาเร่งมือทำเอกสารพื้นฐานตั้งแต่เดือน ก.ย. แต่ความร่วมมือคืบหน้าไปช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือ จะปฏิบัติต่อประเทศยากจนและกำลังพัฒนาอย่างไร เพราะดับเบิลยูทีโอ อนุญาตให้สมาชิกระบุตัวเองว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศทำประมงขนาดใหญ่หลายประเทศอยู่ในกลุ่มนี้ รวมทั้งจีนที่มีกองเรือประมงใหญ่สุด

ด้านเอ็นจีโอต้องการให้ดับเบิลยูทีโอบรรลุข้อตกลงให้ได้ โดยเชื่อว่าจะเอื้อประเทศให้กับผู้ประกอบการประมงขนาดเล็กในประเทศยากจนกว่า

นับถอยหลังระเบียบประมง WTO