ชวนปชช.ร่วมจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564

ชวนปชช.ร่วมจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564
10 ธันวาคม 2563
181

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดงาน Thaihealth watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 : Rewind to the future มองเทรนด์สุขภาพ ฉายภาพพฤติกรรม ปรับให้พร้อม เพื่อก้าวไปต่อปี ’ 64

โดยภายในงาน จะพบกับ 10 ประเด็นแนวโน้มสุขภาพคนไทยที่น่าจับตา ซึ่งมีที่มาจากการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. สถานการณ์สถิติสุขภาพ (Situation) 10 ปีย้อนหลังเพื่อเห็นแนวโน้มภาระโรค การเสียชีวิต และสถานการณ์สถิติสุขภาพของคนไทย 2. จับกระแสความสนใจที่มีการพูดถึงในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรอบ 1 ปี (Social Trend)

เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจของคนในสังคม รวมทั้งเจาะลึกถึงพฤติกรรมของคนไทยในแต่ละประเด็น และ 3. ข้อแนะนำที่มีต่อประเด็นทางสุขภาพจากการทำงานของ สสส. (Solution) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและข้อเสนอแนะทางสังคม

สำหรับกิจกรรม Thaihealth watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 13.00 – 15.30 . โดยมีวิทยากรและประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

จับตาทิศทางสุขภาพ ปี 64 อยู่อย่างไรในยุคโควิด-มาราธอนโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

160750282846

สสส. “เจาะลึกพฤติกรรมสุขภาพคนไทย อะไรที่ไม่เหมือนเดิม”  โดยนายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด

PM 2.5 ทางออกประเทศไทย ? เมื่อเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตโดยนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. และ .ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครียด ซึมเศร้าในวัยรุ่น ภัยเงียบที่ไม่เงียบโดย ..ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. และพญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมออนไลน์พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกได้ที่ https://thaihealthwatch.thaihealth.or.th/

เพราะรู้ล่วงหน้า ย่อมเตรียมการณ์และจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและทันเวลา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: