สวนดุสิต พร้อมใจ Kick off วันสิ่งแวดล้อมไทย

สวนดุสิต พร้อมใจ Kick off  วันสิ่งแวดล้อมไทย
7 ธันวาคม 2563
117

กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมNew Normal New World by SDU Delivery” เป็นการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ดร.พรธิดา  เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการ คปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม พ.. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา และบุคลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิด Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University)

ดร.พรธิดา  กล่าวต่อว่า ซึ่งกิจกรรมภายในมีหลากหลาย อาทิ การแบ่งปันประสบการณ์ Experience Sharing: SDU delivery ลดขยะตามชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนการเรือน คุณพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์

ะทางดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ดำเนินรายการ ในหัวข้อ พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเกิดขยะพลาสติก ความเปลี่ยนแปลงที่พบภายหลังวิกฤติสถานการณ์โควิด แนวทางการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงานบริการและผู้บริโภค และ การถ่ายทอดเรื่องราว New Normal New World: การลดขยะตามชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการนำแอปพลิเคชั่น ECOLIFE ไปใช้งาน โดยบริษัท คิดคิด จำกัด พร้อมจัดกิจกรรม Kick off แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันลดขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ลำปาง นครนายก หัวหิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง