'วันพ่อแห่งชาติ 2563' ชวนคนไทยสวดมนต์-จุดเทียน น้อมรำลึกในหลวง ร.9

'วันพ่อแห่งชาติ 2563' ชวนคนไทยสวดมนต์-จุดเทียน น้อมรำลึกในหลวง ร.9
5 ธันวาคม 2563
8,619

รัฐบาลชวนคนไทย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 "วันชาติ" และ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563 ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่ม เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก

กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563 ตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม จุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงานหรือสถานที่เหมาะสม และประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารสำนักงานตลอดเดือนธันวาคมนี้

โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคทุกๆ จังหวัด ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และสมพระเกียรติ

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อ ดังนี้

เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ

160711459718

160711459830

นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) บริเวณอาคารสำนักงานหรือสถานที่เหมาะสม

และประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารสำนักงานตามที่เห็นสมควรตลอด เดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย

160711459733

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมจากมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัด "พิธีเจริญพระพุทธมนต์" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว จากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

กำหนดจัดงานในส่วนกลาง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย และปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด และอำเภอ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามที่เห็นสมควร

160711458976

โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ "บทพระธรรมเทศนา : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ตามที่ได้มีมติมอบให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรฯ เป็นผู้แต่ง โดยมหาเถรฯ กำชับให้สำนักพุทธฯ เร่งเผยแพร่บทเทศน์ดังกล่าวไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านทุกช่องทาง เนื่องจากจะมีการเริ่มให้พระสงฆ์เทศน์บทนี้ ในวันที่ 5 ธ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ

สามารถกดรับฟัง "บทพระธรรมเทศนา : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ได้ที่นี่ >> 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง