'คนละครึ่ง' เฟส 1 ยอดเงินเหลือ รัฐทบให้ในเฟส 2 ทันที เตรียมรับเงินเพิ่มอีก 500 บาท

'คนละครึ่ง' เฟส 1 ยอดเงินเหลือ รัฐทบให้ในเฟส 2 ทันที เตรียมรับเงินเพิ่มอีก 500 บาท

ข่าวดีของผู้ได้สิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 1 หากมียอดเงินเหลือ ไม่ต้องรีบใช้ เนื่องจากรัฐจะทบให้ในเฟส 2 ทันที เตรียมยืนยันสิทธิรอบใหม่ 16 ธ.ค.63 นี้ พร้อมรับเงินเพิ่ม 500 บาท เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ม.ค.64

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า รัฐไฟเขียวต่อมาตรการ "คนละครึ่ง" เดินหน้าสู่เฟส 2 เนื่องจากกระแสตอบรับมาตรการเป็นไปอย่างดีจนเต็มจำนวน 10 ล้านคน โดยรัฐได้เพิ่มเงื่อนไขพิเศษ นั่นคือการเพิ่มวงเงินสนับสนุนเป็น 3,500 บาท จากเดิม 3,000 บาท และขยายระยะเวลามาตรการออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.2564 

"อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา เพื่อเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธ.ค.2563 

  • "คนละครึ่ง เฟส 1" จะได้รับสิทธิต่อเนื่องถึงเฟส 2

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในมาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 1" ไปแล้วจำนวน 10 ล้านคนนั้น ในวันที่ 16 ธ.ค.2563 ที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเฟส 2 จะมีปุ่มบนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้กดยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสู่โครงการระยะที่ 2 ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อใช้จ่ายต่อเนื่องในวันที่ 1 ม.ค.2564 ทันที 

ทั้งนี้เมื่อยืนยันเข้าสู่คนละครึ่ง เฟส 2 เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค.2564 เพื่อใช้จ่ายในอีก 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.2564) 

  • ยอดเงินเหลือเฟส 1 รัฐทบให้ในเฟส 2

ในส่วนของยอดเงินที่ใช้จ่ายในเฟส 1 หากยังมีวงเงินเหลือยอดนั้น รัฐจะสมทบไปในเฟส 2 ทันที ดังนั้นผู้ที่ร่วมโครงการไม่ต้องรีบใช้เงินให้หมด

นอกจากนี้ผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 สามารถเข้าไปค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เนื่องจากในการขยายมาตรการเฟส 2 นั้น ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าเพิ่มขึ้น

โดยมีการปรับเงื่อนไขต่างจากเดิมเล็กน้อย จากเฟสแรกมีการกำหนดว่า "ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้" แต่สำหรับโครงการใหม่นี้จะมีการเพิ่มร้านค้าที่เป็นของชุมชน ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้าน และ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ด้วย.