'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' ยังไม่ได้ เช็ค ธ.ก.ส. โอนถึงวันไหน

'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' ยังไม่ได้ เช็ค ธ.ก.ส. โอนถึงวันไหน
3 ธันวาคม 2563
573,138

รู้หรือยัง ตรวจสอบด่วน "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท" ยังไม่ได้ เช็ค ธ.ก.ส. โอนถึงวันไหน

กระแสความสนใจของประชาชน (3 ธ.ค.) กรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เริ่มจ่าย "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท" หรือ เงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 ซึ่งชาวนาบางรายอาจยังไม่ได้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

อัพเดท (7 ธ.ค.) : 'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' โอนให้แล้ว 3.89 ล้านครัวเรือน ยังไม่ได้ เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน

ตรวจสอบสอบเรื่องนี้ กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,046.82 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

ธ.ก.ส. ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 400,000 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท และจะทยอยโอนจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

ขอย้ำว่า เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

...

สามารถตรวจสอบ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท 

ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

160687309094

https://apps.apple.com/th/app/baac-a-mobile/id1199267294

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac

...

ใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family

160687337856

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง