โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1,628 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1,628 ราย
27 พฤศจิกายน 2563
377

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1,628 ราย

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1,628 ราย

อ่านรายละเอียด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง