สืบสานตำนาน 'โล้ชิงช้า' ย้อนอดีตเมืองพริบพรี ชวนเที่ยว 'เพชรบุรี' 28-29 พ.ย.นี้

สืบสานตำนาน 'โล้ชิงช้า' ย้อนอดีตเมืองพริบพรี ชวนเที่ยว 'เพชรบุรี' 28-29 พ.ย.นี้
25 พฤศจิกายน 2563
322

ชวนเที่ยว "เพชรบุรี" จัดประเพณี "โล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลี" ย้อนอดีตเมืองพริบพรี 28-29 พ.ย.นี้

ที่จังหวัดเพชรบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการแถลงข่าวการจัดงานโล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลีประจำปี 2563 โดยนายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพระครูวัชรชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดเพชรพลี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวรรณฤทธ์ ปราโมช อยุธยา ผู้แทนมูลนิธิพระราชกวี และนางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน บริเวณเสาชิงช้าวัดเพชรพลี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

160629920628

สำหรับวัดเพชรพลี เดิมเรียกว่าวัดพริบพรีไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่า จะเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งเพราะมีชื่อเดียวกับชื่อจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสมัยก่อนเรียกเมืองเพชรว่า "เมืองพริบพรี" ที่ชาวต่างประเทศเรียกกันมาแต่โบราณ และน่าจะเป็นเทวสถานที่สร้างในสมัยสุโขทัย ที่พุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่มายังสุวรรณภูมิ พร้อมๆ กับอีกหลายแห่งในกลุ่มบริเวณนี้ เช่นวัดกำแพงแลง วัดสนามพราหมณ์ ซึ่งเคยรุ่งเรืองมาในสมัยขอม มีเทวาลัย ก่อนจะมาเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง วัดเพชรพลีนี้ยังมีชื่อเสียงที่กล่าวถึงสิ่งสำคัญคือ เสาชิงช้า และเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของศาสนาพราหมณ์บริเวณเสาชิงช้า

160629925630

คลิปข่าว

แต่เดิมเคยเป็นนิคมชาวพราหมณ์ตระกูลพราหมณ์รามราช หรือพราหมณ์เจาะหูอยู่อาศัย จึงมีเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งครั้งก่อนคงมีการประกอบพิธีสำคัญๆ ฝ่ายพราหมณ์ในเมืองเพชรบุรีมาแต่โบราณ เพราะใกล้กับเสาชิงช้า เคยมีโบราณสถาน เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์ เป็นหลักฐานอยู่ และยังปรากฏจากหลักฐานในนิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู่ ปัจจุบันพระครูวัชรชัยธรรม (พระมหาศุภชัย ชยธมโม) เจ้าอาวาสได้จัดสร้างเสาชิงช้าขึ้นใหม่เมื่อปี ..2550

160629825299

160629823187

160629830228

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้าที่มีมาแต่โบราณกาลและเพื่อให้ชาวเพชรบุรีและชาวไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนเมืองพริบพรี (เพชรบุรี) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นฐานข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้คนเราได้รู้ถึงความเป็นมา รู้ถึงวิถีการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งที่มีการสืบสานผ่านประเพณี หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม การรื้อฟื้นพิธีกรรม การกวนข้าวทิพพ มธุปายาสบวงสรวงสังเวยต้นชาติสาสน์ขุนไทย ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้าที่มีมาแต่โบราณกาล

160629929261

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวอีกว่า ครั้งนี้จะเป็นการนำพระพุทธรูปประกอบพิธีกรรมโล้ชิงช้า พิธีเชิญพระพุทธคัลไลฟ้า และบวงสรวงสังเวยต้นชาติสาสน์ขุนไทย ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน โดยกิจกรรมในวันที่ 28 ..2563 ขอเชิญชมพิธีกวนข้าวทิพย์ มธุปายาสไทย คยาสาด รำบวงสรวง 9 ยอด และวันที่ 29 ..2563 พบกับพิธีบวงสรวงสังเวยต้นชาติสาสน์ขุนไทย กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนรวบรวมประมวลความรู้ชาติพันธุ์พริบพลี พิธีโล้ชิงช้า และกิจกรรมละครเล่าเรื่องฟื้นสุวัณณภูมิ

160629935132

"ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้แต่งไทยย้อนยุค ไปเยือนเมืองเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 .. 2563 ในงานโล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลีประจำปี 2563 วัดเพชรพลี จังหวัดเพชรบุรี"นายภัคพงศ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: