'ศึกษาธิการ' สั่ง ขรก. ทำงานที่บ้าน รับม็อบชุมนุม 25 พ.ย.นี้

'ศึกษาธิการ' สั่ง ขรก. ทำงานที่บ้าน รับม็อบชุมนุม 25 พ.ย.นี้
24 พฤศจิกายน 2563
277

ออกคำสั่งศธ. "ศึกษาธิการภาค 10" ให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน รองรับม็อบชุมนุม 25 พ.ย.นี้

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานในที่พัก/บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ซึ่งจะมีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันดังกล่าว

เว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง ให้มีการมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ไม่เกิน 25%

160619589252

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง