'ประกันรายได้เกษตรกร' เงินไม่หมด! จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 งวดที่ 3 ได้เงินชัวร์

'ประกันรายได้เกษตรกร' เงินไม่หมด! จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 งวดที่ 3 ได้เงินชัวร์
24 พฤศจิกายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
29,344

กระทรวงพาณิชย์คอนเฟิร์ม โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 3 เตรียมเงินแล้ว "ประกันราคาข้าว" ได้แน่นอน ไม่ต้องเป็นกังวล

ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ได้ทำการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาสำหรับงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ไปแล้วนั้น 

ล่าสุดวานนี้ (23 พ.ย.) กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 (งวดที่ 3) 

โดยได้กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 23 พ.ย.63 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 3 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

     
สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ 11,940.67 บาท
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ 11,718.59 บาท
3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   8,963.80 บาท
4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   9,944.39 บาท
5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,003.42 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ  3,059.33 บาท
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  2,281.41 บาท
3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ  1,036.20 บาท
4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ  1,055.61 บาท
5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ  996.58 บาท

160615834422

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้เปิดเผยวานนี้ ว่า ในส่วนของงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 จะใช้สำหรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรในงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 

งบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ที่ ครม.อนุมัติเบื้องต้น เมื่อ 3 พ.ย.2563 จะใช้สำหรับจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรในงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 14 พ.ย. 2563 เท่านั้น

ส่วนการจ่ายเงินสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป หรือ งวดที่ 3 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ

ซึ่งขณะนี้ ธกส. ได้เตรียมเงินสำหรับจ่ายชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าวอย่างเพียงพอเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินชดเชยประกันรายได้ข้าว

ขณะนี้ ธกส. เตรียมเงินโครงการประกันรายได้ข้าวอย่างเพียงพอเรียบร้อยแล้ว ทันทีที่ ครม.อนุมัติ ก็จะโอนเงินให้เกษตรกรได้ทันที

เมื่อ ครม. อนุมัติก็จะโอนเงินให้เกษตรกรได้ทันที เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จึงฝากไปถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจะได้รับเงินตามโครงการอย่างแน่นอน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง