‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจ.นครปฐม

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจ.นครปฐม
18 พฤศจิกายน 2563
1,933

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม

160570149920

วันนี้ (18 ..63) เวลา 18.09 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม .ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม .นครปฐม

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

ต่อมา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ และทรงศีล

160570149786

160570150082

โอกาสนี้ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางชลฎา ลีนะเปสนันท์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้าเฝ้า ทูลเกล้า ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

แล้วเสด็จ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงินและแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในเบ้า เสด็จไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสด็จ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จขึ้นห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม แล้วเสด็จ ไปยังห้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เสด็จ กลับ

160570150213

160570150284

160570150427

160570149755

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง