ส่องโปรโมชั่น ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ ธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง?

ส่องโปรโมชั่น ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ ธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง?
23 พฤศจิกายน 2563
14,598

ส่องโปรโมชั่น "รีไฟแนนซ์บ้าน" (Refinance) ธนาคารไหนโปรน่าสนใจบ้าง?

รีไฟแนนซ์บ้าน(Refinance) หลายคนมักจะได้ยินคำนี้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อผู้ที่กู้ซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีความต้องการที่จะลดดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้านจากสถาบันการเงินหรือธนาคารเดิม โดยเป็นการย้ายการทำไฟแนนซ์บ้านไปสถาบันการเงินหรือธนาคารรายใหม่

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในช่วงแรก หรือ 3 ปีแรก จะมีอัตราที่ต่ำ จากนั้นจะเพิ่มขึ้นตามที่ธนาคารระบุไว้ ซึ่งจะเป็นลักษณะอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR) ขึ้นอยู่ตามดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นผู้ที่กู้เงินเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์จึงนิยมรีไฟแนนซ์เพื่อให้มีอัตราดอกเบี้ยลดลง นอกจากนี้ผลพลอยได้คือ ยังได้เงินสดมาหมุนเวียนด้วย

ซึ่งคำถามที่ตามมาคือ ควรจะรีไฟแนนซ์ที่ธนาคารไหนดี?

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมโครงการรีไฟแนนซ์ของแต่ละสถาบันการเงินมาเปรียบเทียบ

โดยทำการเปรียบเทียบข้อมูลของธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี (UOB) ส่วนใหญ่ระยะเวลาของโครงการ ทั้งการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563

160636996985

      

  • ธนาคารกสิกรไทย

ในส่วนของธนาคารกสิกรไทย ได้ออกโครงการชื่อว่ารีไฟแนนซ์ Super Save โดยครอบคลุมหลักประกันทั้งทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ ระบุวงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร ทั้งนี้ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70%

โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.50% โดยปีที่ 1-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR อยู่ที่ -2.47% โดยกำหนด MRR ไว้ที่ 5.97%

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะต้องสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ ส่วนประกันชีวิตจะสมัครหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสิทธิพิเศษในช่วงนี้คือ รับส่วนลดจาก GrabFood มูลค่าสูงสุด 2,400 บาท

  • ธนาคารกรุงเทพ

ด้านธนาคารกรุงเทพ ได้ออกสินเชื่อบ้านบัวหลวง วงเงินกู้สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือ โดยการรีไฟแนนซ์จะได้รับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่าหรือสิทธิการเช่า โดยระยะเวลาผ่อนนานสุด 30 ปี หากเป็นพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมอายุและระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกิน 65 ปี

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.92-3.00% ในกรณีที่แบบปกติและที่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ แต่หากเลือกฟรีค่าจดจำนองด้วย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี จะอยู่ที่ 3.25-3.33%

  • ธนาคารกรุงไทย

ส่วนธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เช่นกัน ชูโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยในปีที่ 1 หากดูดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี มีให้เลือกในรูปแบบทำประกัน และไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และมีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

1.คงที่ 1 ปี ผ่อนล้านละ 1,000 บาท ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.60-2.70% ต่อปี

2.คงที่ 3 ปี ผ่อนล้านละ 3,500 บาท ในปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.60-2.70% ต่อปี

3.ลอยตัว อัตราดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.50-2.60% ต่อปี

โดยหากเลือกแบบที่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 2.93-3.03% ต่อปี ซึ่งสามารถเข้าไปทดลองคำนวณได้ว่าจะสามารถกู้ได้เท่าไรได้ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/392 ด้วยการระบุรายได้ต่อเดือน ภาระจ่ายต่อเดือนประมาณ และผ่อนชำระ

  • ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ Home Loan อัตราดอกเบี้ยคงที่ เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.40% โดยชูโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม 2 อย่าง ได้แก่ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ ในกรณีที่ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือรีไฟแนนซ์ เฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีให้เลือก 2 รูปแบบ ทั้งการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และไม่ทำประกัน ซึ่งในกรณีหลังอัตราดอกเบี้นเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.90%

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ชูโปรโมชั่นวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน หากมีวงเงินเหลือกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้ โดยมีระยะผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

โดยสินเชื่อนี้ครอบคลุมหลักประกันทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย  หากเป็นวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.90-3.30% ส่วนวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.75-3.10%

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ออกสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2563 โดยกำหนดคุณสมบัติทั้งลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้ารายย่อยที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่ทำข้อตกลง ความร่วมมือกับ ธอส. รวมถึงลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

โดยวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ซึ่งมีการระบุอัตราดอกเบี้ย เริ่มปีที่ 1 อยู่ที่ 2.45% ต่อปี เพิ่มขึ้นตามขั้นบันได

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ก็มีสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ Happiness Begins at Home วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน เฉพาะกรณีบ้านหลังแรกเท่านั้น ซึ่งการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผ่อนสูงสุด 30 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี มีหลายรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.90% แต่จะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้ และต้องรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อเคหะเท่ายอดหนี้เดิม

  • ธนาคารยูโอบี (UOB)

ขณะที่ธนาคารยูโอบี ก็มีการออกผลิตภัณฑ์ UOB Refinance เป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มได้ด้วย โดยอนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้น แยกเป้นการรีไฟแนนซ์ที่ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ ในส่วนนนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ใน 2.89% ต่อปี ซึ่งจะต้องมีการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) หากพ่วงวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.50% ต่อปี ซึ่งจะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อด้วย

  • ธนาคารทีเอ็มบี-ธนชาต

ด้านธนาคารทีเอ็มบี-ธนชาต ก็ออกผลิตภัณฑ์รีไฟแนนซ์บ้านมาเช่นกัน คือ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น หากเลือกเงื่อนไขสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA) รวมถึงสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB แต่หากมีบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสมัครส่วนนี้เพิ่ม

ในเงื่อนไขนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.70% ต่อปี ซึ่งจะมาพร้อมฟรีสิทธิพิเศษอีก 2 รายการ คือ ฟรีค่าประกันอัคคีภัาย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เลือกตามความเหมาะสม โดยระยะเวลาโครงการนั้นไม่มีกำหนด

นอกจากนี้ธนาคารที่กล่าวไปข้างบน ยังมีสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยเช่นกัน โดยมีข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

ที่มา : scbkrungthaikasikornbankghbank, krungsrigsbbangkokbankuob

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง