'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 472 คดี

'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 472 คดี
18 พฤศจิกายน 2563
171

"กรมสรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 472 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.29 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63  นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 472 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.29 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 268 คดี ค่าปรับ 2.28 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 2.00 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.17 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.29 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.53 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 2.02 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,543.390 ลิตร ยาสูบ จำนวน 8,321 ซอง ไพ่ จำนวน 1,109 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 6,275.000 ลิตร น้ำหอม รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 พฤศจิกายน 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 4,070 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 74.34 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 2,286 คดี ค่าปรับ 22.43 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 1,301 คดี ค่าปรับ 30.05 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 109 คดี ค่าปรับ 1.22 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 108 คดี ค่าปรับ 6.25 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.42 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 164 คดี ค่าปรับ จำนวน 4.54 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 87 คดี ค่าปรับ 9.43 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 75,626.155 ลิตร ยาสูบ จำนวน 113,710 ซอง ไพ่ จำนวน 8,125 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 198,364.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 48,003 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 216 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง