FDA ไฟเขียว อเมริกันใช้ชุดตรวจโควิดในบ้าน หวังคุมไวรัส

FDA ไฟเขียว อเมริกันใช้ชุดตรวจโควิดในบ้าน หวังคุมไวรัส

“อาหารและยาสหรัฐ” อนุญาตให้ชาวอเมริกัน ใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนที่บ้านครั้งแรก เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน หวังคุมระบาด รู้ก่อน รักษาหายก่อน

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) อนุญาตให้มีการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบรู้ผลรวดเร็วได้ตามบ้านเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นย่างก้าวสำคัญที่บ่งชี้ว่าสหรัฐพยายามที่จะเพิ่มทางเลือกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นอกเหนือไปจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจเชื้อเฉพาะกิจ

FDA กำหนดว่า การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่บ้านจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์

ทั้งนี้ FDA ได้อนุญาตให้มีการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สามารถรู้ผลภายใน 30 นาที ซึ่งชุดตรวจสอบดังกล่าวผลิตโดยบริษัท Lucira Health ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สำหรับข้อบ่งใช้ชุดทดสอบของ Lucira Health นั้น ผู้ใช้จะสามารถทำการสว็อบ (swab) เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูกได้ด้วยตนเอง จากนั้นตัวอย่างสารคัดหลั่งจะถูกหมุนอยู่ในขวดขนาดเล็กที่ติดมากับอุปกรณ์ตรวจเชื้อพกพา โดยอุปกรณ์จะอ่านค่าและแสดงผลออกมาว่าบุคคลนั้นติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าดังกล่าวบ่งชี้ถึงความพยายามของสหรัฐที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดจาก Worldometer ระบุว่า ขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 11,538,280 ราย และมีผู้เสียชีวิต 252,652 ราย โดยสหรัฐยังคงติดอันดับ 1 ของโลกทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต