สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดชายแดนมาเลเซีย เข้มงวดสกัด 'โควิด' ระบาด

สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดชายแดนมาเลเซีย เข้มงวดสกัด 'โควิด' ระบาด
17 พฤศจิกายน 2563
244

ศบค.มท.สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดชายแดนมาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวด สกัดกั้นโควิด-19 หลังพบมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อพุ่ง

รายงานข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 .. ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศมาเลเซียที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กำชับเข้มงวดจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย ในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซียในช่วงเวลานี้

ขณะเดียวกันนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการและประกาศกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา กำชับเข้มงวดและสั่งการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัดพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของบุคคลจากประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน

ทั้งนี้ หากพบกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และหากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนด้านประเทศมาเลเซีย ขอให้รายงานสถานการณ์และจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: