ผลโพลชี้ 70% ระบุ 'ถูกหวย' เป็นเรื่องโชค และ 'เลขเด็ด' ก็ไม่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผลโพลชี้ 70% ระบุ 'ถูกหวย' เป็นเรื่องโชค และ 'เลขเด็ด' ก็ไม่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ "เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม" ประชาชน 37% เห็นว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์ประหลาดเป็นเรื่อง "งมงาย" โดย 70% มองการถูกหวยเป็นเรื่องโชคของแต่ละบุคคล ส่วน 36% บอก "เลขเด็ดดารา" เป็นแค่การสร้างกระแส

ใกล้วันหวยออกทีไร ข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ เหตุการณ์ประหลาด ต้นไม้พิสดาร สัตว์มหัศจรรย์ ไปจนถึงฝันแปลกๆ มักกลายเป็นประเด็นให้ "ตีเลข" กันอย่างจริงจังในสังคมไทย

..แล้วความคิดของคนส่วนใหญ่ มองอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น เชื่อหรือไม่ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์แปลกๆ จะสามารถให้โชคให้ลาภได้ เรื่องเหล่านี้มีจริงหรือไม่!?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม" เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด            และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

  

  • จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด พบว่า

- ร้อยละ 37.12 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย
- ร้อยละ 27.50 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค
- ร้อยละ 20.68 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
- ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และ
- ร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

  

  • ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวที่มีผู้ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า

- ร้อยละ 70.61 ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน
- ร้อยละ 22.58 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่คนงมงายกันไปเอง
- ร้อยละ 7.58 ระบุว่า
เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
- ร้อยละ 4.62 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ร้อยละ 3.48 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเด็ดบ้าง และ
- ร้อยละ 1.29 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม    

160540726686

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า

- ร้อยละ 36.29 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
- ร้อยละ 31.06 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย
- ร้อยละ 27.95 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค
- ร้อยละ 6.29 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง และ
- ร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

   

  • สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง พบว่า

- ร้อยละ 52.73 ระบุว่า  เป็นโชคของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน
- ร้อยละ 24.02 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ
- ร้อยละ 17.20 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างกระแส
- ร้อยละ 6.44 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดารา/นักร้อง/นักแสดงผู้นั้นนับถือ
- ร้อยละ 5.45 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตามในงวดหน้า
- ร้อยละ 3.86 ระบุว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน
- ร้อยละ 1.82 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม และ
- ร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

160540728320    

  • เมื่อถามประชาชนถึงการซื้อเลขเด็ดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า

- ร้อยละ 68.79 ระบุว่า ไม่เคยซื้อตามเลย
- ร้อยละ 17.88 ระบุว่า ไม่เคยซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
- ร้อยละ 11.14 ระบุว่า เคยซื้อตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- ร้อยละ 5.30 ระบุว่า เคยซื้อตามเหตุการณ์ประหลาด และ
- ร้อยละ
2.73 ระบุว่า เคยซื้อตามดารา/นักร้อง/นักแสดง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้เลขเด็ดหรือข่าวการถูกหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า

- ร้อยละ 68.03 ระบุว่า เป็นเสรีภาพของสื่อว่าจะเสนอข่าวต่อไป หรือ หยุดการเสนอข่าว
- ร้อยละ 21.29 ระบุว่า สื่อควรหยุดการเสนอข่าว
- ร้อยละ 9.92 ระบุว่า สื่อควรเสนอข่าวต่อไป และ
- ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

160540543626

สำหรับการสำรวจครั้งนี้ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง 

  • ภูมิลำเนา

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.71 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.83 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.26 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.64 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.79 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง

  • อายุ / ศาสนา / โสด-สมรส

ตัวอย่างร้อยละ 8.18 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.46 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.05 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.95 มีอายุ 46 – 59 ปี     และร้อยละ 21.36 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.20 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.91 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.74 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.50 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.64 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.12 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส 

  • การศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 30.15 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 32.58 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.20 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.79 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.86 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.42 ไม่ระบุการศึกษา 

  • อาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 8.86 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.02 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.64ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.69 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.33 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.32 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.26 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.73 ไม่ระบุอาชีพ 

  • รายได้

ตัวอย่างร้อยละ 20.45 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.38 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 5.53 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.86 ไม่ระบุรายได้