อ่านก่อนกู้! 'สินเชื่อกรุงไทย Smart Money' วงเงิน 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำประกัน ง่ายจริงหรือ?

อ่านก่อนกู้! 'สินเชื่อกรุงไทย Smart Money' วงเงิน 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำประกัน ง่ายจริงหรือ?
13 พฤศจิกายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
17,946

ผ่าเงื่อนไข "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" เปิดกู้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก พร้อมแผ่ 5 รายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจกู้เงิน

"สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" จากธนาคารกรุงไทยที่เคลมว่าเป็นสินเชื่อวงเงินสูง กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ทว่าการขอสินเชื่อดังกล่าว อาจไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคน และจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ก่อนตัดสินใจกู้ เพราะมี "สิ่งที่ต้องจ่าย" เมื่อขอสินเชื่อตามมา

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมรายละเอียดของ "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" ที่ผู้กู้ควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ ดังนี้

  •  ค่าบริการต่างๆ ที่ตามมากับการกู้เงิน 

1. ค่าอากรแสตมป์เงินกู้ 2,000 บาทต่ออากร 1 บาทเศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2. ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชำระ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  6 ข้อ อ่านก่อนกู้! 

1. การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

2. ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้

3. หากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดและมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้เพิ่ม

4. ลูกค้าควรทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

5. ท่านต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบการชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากผิดนัดชำระธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

6. หากท่านผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้

  •  ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 

วิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนค่างวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดนั้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารโดยสูตรการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือ

เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด 
-------------------------------------------------------------------
365 วัน

  •  กำลังในการ "ผ่อนชำระ"  

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนขอสินเชื่อ คือกำลังในการผ่อนชำระหนี้ของตัวเอง ที่ต้องไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเอง และสามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้

ผู้กู้ "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" จะมีโอกาสได้รับเงินกู้ในวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วน เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ยกตัวอย่าง "การคำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล" มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน ขอกู้ในวงเงิน 150,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 5 เท่าของเงินเดือน* (*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร) ขอผ่อนชำระนาน 24 เดือน ผู้กู้จะมียอดผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 7,781 บาท ภายใต้เงื่อนไขดอกเบี้ย 22% ตามประเภทของผู้กู้

สามารถใช้โปรแกรมทดลองคำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลได้ที่ลิงก์ >> ธนาคารกรุงไทย 

160525016561

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สินเชื่อกรุงไทย Smart Money" ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง