'การบินไทย' จัด 8 เที่ยวบินรับคนไทยกลับบ้าน

'การบินไทย' จัด 8 เที่ยวบินรับคนไทยกลับบ้าน
13 พฤศจิกายน 2563
432

"การบินไทย" จัด 8 เที่ยวบินจากสหราชอาณาจักร มาเลเซีย ฮ่องกง กลุ่มประเทศนอร์ดิก ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเยอรมนี กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 8 เที่ยวบิน จากสหราชอาณาจักร มาเลเซีย ฮ่องกง กลุ่มประเทศนอร์ดิก ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหราชอาณาจักร จำนวน 179 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 14 ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.28 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 416 เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากมาเลเซีย จำนวน 85 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.11 น. ในวันเดียวกัน

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 639 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฮ่องกง จำนวน 195 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 9 ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.33 น. ในวันเดียวกัน

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 961 เส้นทาง สตอกโฮล์ม-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสวีเดน จำนวน 247 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 10 ออกเดินทางจากสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.02 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.57 น.

5. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 142 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 15 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.43 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.19 น. ในวันเดียวกัน

160522880771

6. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 29 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 1 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.54 น. ในวันเดียวกัน

7. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 166 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 16 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.11 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.39 น. ในวันเดียวกัน 

8. เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเยอรมนี จำนวน 112 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 10 ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.50 น. ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.39 น.

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง