เช็ค!เงินเดือน 'พลทหาร' ถูกหักค่าอะไรบ้าง ก่อนถึงมือ

เช็ค!เงินเดือน 'พลทหาร' ถูกหักค่าอะไรบ้าง ก่อนถึงมือ
13 พฤศจิกายน 2563
14,531

'พลทหาร' ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ ถูกหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราที่ไม่กำหนดไว้แน่นอน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงภายในหน่วยนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบเลี้ยง

กลายเป็นปัญหาซ้ำซาก ที่ยังปรากฎให้เห็นกันอยู่ตลอด สำหรับข้อร้องเรียนการหักหัวคิวเงินค่าประกอบเลี้ยง 'ทหารชั้นผู้น้อย' ตามโซเชียลมีเดีย ที่ส่งผลต่อคุณภาพอาหารต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น โดยล่าสุดเกิดขึ้นในหน่วยระดับกองร้อยในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

หลังเพจ“ร่วมด้วยช่วยสามจังหวัดชายแดนใต้” เผยแพร่ภาพอาหารที่ใช้ประกอบเลี้ยงทหารหน่วยหนึ่ง ที่ไม่ได้คุณภาพ และปริมาณอาหารไม่สอดคล้องกับจำนวนกำลังพล จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเกิดการทุจริตภายในหรือไม่

ล่าสุด พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจริง ให้ลงโทษทางวินัยสถานหนักกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย เพราะขัดนโยบาย'กองทัพบก' ในเรื่องการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล

สำหรับเงินเดือน 'พลทหาร' แยกออกเป็นสองส่วน คือ  หน่วยที่ปฏิบัติงานในสภาวะปกติ จะได้ค่าตอบแทนเมื่อเริ่มเข้ารับราชการ 9,904 บาทต่อเดือน แบ่งเป็นเงินเดือน 1,630 บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว(พชค.) คนละ 5,394 และเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท ( 2,880 บาทต่อเดือน)

ส่วนที่สองคือ หน่วยที่ปฏิบัติงานราชการสนามตามแนวชายแดน เช่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับเงินเดือนโดยรวมเท่ากับส่วนแรก แต่จะมีเงินเพิ่มเติม ประกอบด้วย เบี้ยเลี้ยงสนามวันละ 104 บาทต่อคน (เดือนละ 3,120 บาท) ค่าเลี้ยงดูวันละ 6 บาทต่อคน ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มของเบี้ยเลี้ยง(เดือนละ 180 บาท) เบี้ยเสี่ยงภัยเดือนละ 2,500 บาท

แม้ว่าเงินเดือนของ 'พลทหาร' จะขยับเพิ่มเมื่ออยู่ครบ 1 ปี หลังได้เลื่อนจากพลทหารปี 1 ชั้น 16 เป็นพลทหารปี 2 ชั้น 18 แต่เงินค่าครองชีพชั่วคราวจะถูกลดลง ตามสัดส่วนของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้คงที่ 9,904 บาทต่อเดือน ตลอดอายุการรับราชการ 2 ปี 

และทุกๆเดือน 'พลทหาร' จะถูกหักเงินเข้าฝากกองทัพบกตามขั้นเงินดือนตั้งแต่ 20-105 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นเงินเก็บสะสมและจ่ายคืนเมื่อปลดประจำการออกไป, หักประกอบเลี้ยงวันละ 60 บาท รวมหักต่อเดือนราวๆ 1,800 บาท คงเหลือรายรับต่อเดือนประมาณกว่า 7,000 บาท

ในส่วนหน่วยปฏิบัติราชการสนาม  จะมีการหักเงินฝากเข้ากองทัพบกตามขั้นเงินดือนตั้งแต่ 20-105 เช่นกัน แต่ในส่วนหักเงินค่าประกอบเลี้ยง ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยจะไปตกลงกันเอง โดยตัวเลขอยู่ระหว่าง 50 - 64 บาท ต่อคนต่อวัน รายรับอยู่ที่ประมาณ 13,000 กว่าบาทต่อเดือน

160522475615

สอดคล้องกับคำชี้แจงของ พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)ที่ระบุว่า การประกอบเลี้ยงเป็นสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่หน่วยจะต้องดูแลให้ดีที่สุด โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและได้เน้นย้ำให้ผบ.หน่วยทุกระดับกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะต้องไม่มีการเบียดบังสิทธิกำลังพลอย่างเด็ดขาด

" การประกอบเลี้ยงในหน่วยปกติที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการสนามจะหักค่าประกอบเลี้ยงจำนวน60 บาท/คน/วัน โดยจะคิดเป็นเงินค่าข้าว 24 บาท ค่ากับข้าว 33.50 บาท และค่าเชื้อเพลิง 2.50 บาท "

ส่วนหน่วยที่ปฏิบัติงานราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะหักเงินจากค่าเบี้ยเลี้ยงของกำลังพลในอัตราที่ไม่กำหนดไว้แน่นอน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันภายในหน่วยนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบเลี้ยงเป็นส่วนรวมประกอบด้วยค่าข้าวสาร ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าอาหาร โดยประกอบเลี้ยงวันละ3 มื้อ คือ มื้อเช้า เที่ยง เย็น

ในขณะที่ช่องทางการจ่ายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของพลทหาร กรมบัญชีกลางร่วมกับกองทัพ จะโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของทหารทุกนายผ่านธนาคารทหารไทยทุกเดือน ภายหลังหักเงินค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกำลังพล ที่ไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชา แต่อีกส่วนก็พบว่ามีการเบียดเบียนเงินเบี้ยเลี้ยงที่หักไปเป็นค่าประกอบเลี้ยงจริง จนทำให้คุณภาพอาหาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: