“บิงโก”ขุมพลังเซลล์สมอง “ทุนมนุษย์”สร้างชาติโตยั่งยืน

“บิงโก”ขุมพลังเซลล์สมอง “ทุนมนุษย์”สร้างชาติโตยั่งยืน

จากความเชื่อว่า"มนุษย์"ทุกคนพัฒนาศักยภาพได้ และเป็นฐานรากแข็งแกร่งพัฒนาชาติ “สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น” อดีตผู้บริหารองค์กรข้ามชาติ จึงตั้ง "ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม” บริการอัพเกรดเซลล์สมอง ปั้นขุมพลังมันสมองเคลื่อนประเทศโตยั่งยืน

ต้องยอมรับว่า ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ มีความท้าทายต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศให้เท่าทันกับระบบเศรษฐกิจภายใต้ "ทุนนิยม" ที่นับวันความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความมั่งคั่งยิ่งสูงขึ้น ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม เต็มไปด้วยการแข่งขันรุนแรง แย่งชิงทั้งทรัพยากรและการลงทุน รวมถึงตลาด ประเทศไทยจึงต้อง "วางยุทธศาสตร์" ให้มั่นคงเพื่อเผชิญกับเศรษฐกิจในยุค 4.0 

ทุนมนุษย์” หรือคน ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ฝ่าวิกฤติโควิด ก้าวขึ้นสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เติบโต มั่นคง และยั่งยืน 

นี่คือ ความเชื่อของ สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม ให้บริการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสมองบิงโก (BINGO -Brain Integrated Neuro Genesis Optimization) เพราะเขาก็เป็นเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัว และโรงเรียนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังจนทุกคนรู้จัก แต่เขาสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเอง จากตำแหน่งที่ต่ำสุด สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในองค์กรระดับโลก ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (GM-General Manager) ให้กับบริษัท SC Johnson ในฟิลิปปินส์ และก้าวขึ้นดูแลการตลาด (Marketing Director) รับผิดชอบ 14 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ทำงานในสำนักงานใหญ่ของ SC Johnson ในสหรัฐอเมริกา และก้าวขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO) ให้กับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 

เมื่อถึงจุดสูงสุดขององค์กร สะสมเงินทุนเพียงพอ เขาจึงตามล่าหาฝันอีกรอบ ลาออกมาตั้งธุรกิจเพื่อสังคม อยากผลักดันให้ไทยมีฐานทุนทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงนำผลการศึกษาการพัฒนาคนที่ศึกษามาตลอดชีวิตการทำงานในองค์กรระดับโลก จนพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาศักยภาพถ่ายทอดให้กับคนทั่วไป โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ กลไกทางสมองในการขับเคลื่อนการทำงาน 

160509705340

**สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น

เขายังมองเห็นปัญหาหลักของสังคมไทยภายใต้ยุคการเร่งรีบพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เท่าทันการเปลี่ยนผ่าน ส่งผลกระทบต่อ "คนในวัยทำงาน" ต้องใช้ความคิดและเวลาทั้งชีวิตอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จนหลายคนเกิดความเครียดสะสม รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบหุ่นยนต์ (Autopilot) เช้าตื่นทำงานทานข้าว หยิบมือถือ ถือเป็นภัยเงียบที่เข้าไปทำลาย กลไกการทำงานของสมอง ทำให้ "สมองเสื่อม" และ "อัลไซเมอร์" และยังนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (กลุ่มโรค NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) เช่น โรคเบาหวาน,โรคความดันสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม ฯลฯ 

นี่คือแนวโน้มปัญหาหลักของสังคมไทยกรมสุขภาพจิตชี้ว่า คนไทยกว่า 15 ล้านคนมีแนวโน้มเป็น "โรคเครียด" และไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) มีผู้สูงอายูในไทยราว 7 ล้านคน สัดส่วนถึง 10% หรือ 7 แสนคนจะเป็นโรคสมองเสื่อม ส่งผลต่อกองกำลังทรัพยากรมนุษย์ของชาติต้องถดถอย และยังเป็นภาระต่อครอบครัวและประเทศชาติ 

“คนส่วนใหญ่ 99% ใช้ชีวิตโดยให้ความสนใจแต่โลกภายนอก แต่น้อยคนจะเข้าใจภายในตัวตน และกลไกการทำงานของสมองทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของมนุษย์การใช้สมองโดยขาดความรู้เท่าทัน ทำให้เกิดปัญหาด้านการทำงาน ความสุข ความสัมพันธ์ จนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เพราะความเครียดทำให้หลั่งฮอร์โมนที่เปลี่ยน นิวโรเพปด์ (Neuro Peptide) เข้ากระตุ้นการผลิตเซลล์และยีนส์ ทำให้เป็นโปรตีนด้านลบ ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ให้อ่อนแอ เกิดโรค” 

เขายังได้ทุ่มเทศึกษาศาสตร์การทำงานของกลไกการทำงานของสมองจากหลากหลายข้อมูล จนพัฒนานวัตกรรม หนึ่งในนั้นคือการค้นพบของ ดร.อีริค แคนเดล (Eric Richard Kandel) นักประสาทวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลโนเบลในปี 2543 ระบุว่าเซลล์สมองนั้นสร้างใหม่ได้ ไม่ได้เสื่อมภาพตามอายุ หากเข้าใจกลไกการทำงานของสมองเรียนรู้สิ่งใหม่ และใช้สมองอย่างสมดุล ออกคำสั่งดูแลร่างกายและจิตใจ ไม่ให้ร่วงโรยตามวัย ไม่โกรธ เครียด คิดวนไปมา 

รวมไปถึงการใช้สมองทั้งอย่างสมดุลสมอง 2 ซีก 5 ส่วน และ 7 มิติหรือทางพุทธศาสนา เรียกว่า สติสัมปชัญญะ” ประกอบด้วย สมองซีกซ้าย ตรรกะ เหตุผล,ซีกขวา สร้างสรรค์ ศิลปะ จินตนาการ,ส่วนหน้า ควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์แก้ไขปัญหาและวางแผน,ส่วนกลาง รับรู้ความรู้สึก ความคิด ทั่วไปของร่างกาย และ ส่วนท้าย ขนาดเล็กแต่สำคัญที่สุด คือ พฤติกรรมซ้ำๆทำให้คนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช้ศักยภาพเหมือนมนุษย์ดึกดำบรรพ์แต่หากก้าวข้ามได้ถือว่าปลดปล่อยศักยภาพ 

โดยนวัตกรรมที่ BINGO ค้นพบการเพิ่มพลังสมองและอัพเกรดสมอง มีศาสตร์การกระตุ้นสร้างเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกับสมอง(Neuro Genesis) 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.ปัญญาความฉลาด (Intellectual Wisdom) 2.กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain Activities) 3.ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social Interaction) 4.การจัดการความเครียดและทำสมาธิ (Stress Management & Meditation) 5.อาหารและคุณค่าโภชนาการ (Brain Nutrition) 6.การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย (Physical Movement & Exercise) 7.การนอนหลับและพักจิต (Sleep & Mental Rest) 

สุทธิ ยังได้พัฒนาศูนย์ BINGO พร้อมกันกับนวัตกรรมการดูแลสมอง และนำเข้าเครื่องมือ EEG สำหรับวัดคลื่นสมองแบบ Real -Time เพื่อวิเคราะห์สมองของมนุษย์ที่อธิบายได้ในหลักวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาในศูนย์ได้เข้าใจจุดบกพร่องของตัวเอง และนำไปปรับปรุงเข้าทำกิจกรรมกับศูนย์ 

ทั้งนี้ เขาได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน โดยการนำเสนอแผนธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในปี 2561 เพราะรูปแบบการบริการธุรกิจเป็นประโยชน์กับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง ยังจัดวางโครงสร้างของรายได้สัดส่วน70%ของธุรกิจ นำไปช่วยองค์กรการกุศลและนำไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แพร่หลาย โดยเขาคาดหวังว่ากลไกการพัฒนาสมองของเขาจะแพร่หลายไปถึงคนทั่วไปในทุกระดับของสังคม 

โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการต่างชาติ เช่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี และผู้บริหารคนไทยมาแล้วกว่า300คน ทุกคนเผชิญกับปัญหารูปแบบเดียวกัน ทำงานหนัก รับผิดชอบสูง คิดเป็นตรรกะเหตุและผล จนส่งผลทำให้เกิดความตรึงเครียดสะสม เมื่อคนเหล่านี้รู้ตัวเองก็ปรับพฤติกรรมและกลไกการทำงานสมองทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 

“เงินที่ได้จากการช่วยดูแลจัดอบรม คอร์สวิเคราะห์และดูแลสมองให้กับผู้บริการที่มีกำลังซื้อแล้ว ก็นำรายได้บางส่วนไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆ5 แห่ง ประกอบด้วย ซีซีเอฟ, โสสะ , ศุภนิมิต, ยูนิเซฟ, และสภากาชาดไทย รวมไปถึงการนำคอร์สไปอบรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เยาวชนในสถานพินิจ ผู้เคยก้าวพลาด ไม่ได้เกิดจากความคึกคะนอง หรือตั้งใจ แต่หากอธิบายตามกลไกทางสมอง มีกลไกบางอย่างที่กระตุ้นการทำสมองมากจนขาดสมดุลจึงขาดการยับยั้งควบคุมจิตใจ และร่างกาย นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย” 

โดยระบบของคอร์สจะลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้สนใจ และเข้ามาร่วมสัมมนา อัพเกรดสมอง เพิ่มพลังชีวิต ซึ่งมีทั้งการค้นพบศักยภาพสมองและเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สนุก และสร้างสุขให้ชีวิตได้ง่ายดาย โดยคอร์สที่จะถึงนี้ เป็นรุ่นที่ 8 จัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย.2563 เวลา 08.30-17.30 น. ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 

----------------------------------

Key to Success ธุรกิจเพื่อสังคม 

-คิดโมเดลธุรกิจแก้ปมปัญหาสังคม 

-หาช่องว่างตลาดยังไม่มีบริการ (Unmet need) 

-ผลวิจัยระดับโลกเชื่อมนวัตกรรม 

-โครงสร้างกำไรคืนสู่สังคม