"ครม." จ่อเสนอแผนปฏิรูปปรับใหม่ ให้รัฐสภา พิจารณาธันวา63

4 พฤศจิกายน 2563
172

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยกรรมการปฏิรูปปรับแผนปฏิรูปประเทศแล้ว จ่อเสนอรัฐสภาเดือนธันวาคม ด้าน ส.ส.อภิปรายให้เร่งปฏิรูป ไม่ใช่ทำงานรูทีน

    ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณา รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
      โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า แผนการปฏิรูปประเทศรอบเดือนดังกล่าวยอมรับว่าคืบหน้าไม่มาก เพราะอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบจำนวน และตั้งกรรมการชุดใหม่ อีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปด้านกีฬา นอกจากนั้นคณะกรรมการปฏิรูปได้ปรับปรุงแผนงาน โดยล่าสุดนั้นผ่านที่ประชุมประธานคณะกรรมการปฏิรูปแล้ว และส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา เบื้องต้นคาดว่าเดือนธันวาคม จะนำเสนอให้รัฐสภารับทราบได้
160448195051
     นายอนุชา กล่าวด้วยว่าสำหรับคความคืบหน้าของงานปฏิรูปช่วงดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุป อาทิ ด้านการเมือง ได้แก่ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างการเติมข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ด้านกฎหมาย รัฐสภาเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอชื่อกฎหมาย พ.ศ.... ให้รัฐสภาพิจารณา
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการอภิปรายของส.ส. นั้น ต่างให้ความเห็นต่อการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปที่ไม่ใช่งานของหน่วยงานราชการในลักษณะงานประจำ หรือ งานรูทีน เช่น การเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดงานปฏิรูปการศึกษา, ด้านกฎหมายควรคำนึงถึงความสอดคล้องต่อการกระจายอำนาจและพัฒนาพื้นที่ของท้องถิ่น.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง