โควิดฉุดอสังหาฯภูเก็ตเจ็บหนัก หน่วยเหลือขายมากสุดภาคใต้

โควิดฉุดอสังหาฯภูเก็ตเจ็บหนัก หน่วยเหลือขายมากสุดภาคใต้
3 พฤศจิกายน 2563 | โดย ประกายดาว แบ่งสันเทียะ
2,316

ตั้งแต่มีการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ภูเก็ต เมืองหลวงการท่องเที่ยวของภาคใต้ เศรษฐกิจในพื้นที่ทรุดหนัก ว ฉุดกำลังซื้อที่อยู่อาศัย

ตั้งแต่มีการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ภูเก็ต เมืองหลวงด้านการท่องเที่ยวภาคใต้ เป็นอีกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างหนัก เนื่องจากพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว ฉุดกำลังซื้อที่อยู่อาศัย  

วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงภาพรวมที่อยู่อาศัยจ.ภูเก็ตในช่วงครึ่งแรกของ 2563 ว่า มีที่อยู่อาศัยทั้งหมด (Total Supply) อยู่ที่ 8,984 ยูนิต มากที่สุดในภาคใต้ที่มีซัพพลายทั้งหมด 17,087 ยูนิต 

โดย 5 อันดับแรกที่มี หน่วยเหลือขาย” มากที่สุดกระจุกตัวอยู่ใน จ.ภูเก็ตทั้งหมด ประกอบด้วย 1.หาดบางเทา-หาดสุรินทร์1,886 ยูนิต 2.เทพกษัตรี-ศรีสุนทร 1,461 ยูนิต 3.หาดในยาง-หาดไม้ขาว 1,362 ยูนิต 4.เกาะแก้ว-รัษฎา 1,042 ยูนิต และ5.หาดกมลา 858 ยูนิต ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มที่อยู่อาศัยภาคใต้ในช่วงครึ่งหลังปี2563 คาดว่าจะมีจำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่17,688ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 84,285ล้านบาท

​“ภาคใต้ถือว่าเป็นภาคที่สถานการณ์หนักที่สุด เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผ่านมาพึ่งพิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ธุรกิจอสังหาฯ จึงผูกกับกำลังซื้อของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ต หนักที่สุด เพราะ90%ของระบบเศรษฐกิจพึ่งพาท่องเที่ยว"

ด้าน บุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวว่า สมาคมฯ อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก ภายหลังจากปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 วิกฤติครั้งนี้ถือว่ารุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดในรอบหลายปี

ทั้งนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจังหวัด มูลค่ารวม 4 แสนล้านบาท ต้องพึ่งพากับธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผลกระทบคนซื้อบ้านต้องทิ้งดาวน์ และยอดปฏิเสธสินเชื่อสูง ผู้ที่ยื่นซื้อบ้านผ่านการอนุมัติแต่ละหน่วยจะยื่นคนที่3-4จากเดิมคนที่2ก็ผ่านการอนุมัติ ภาพรวมอสังหาจึงตกลง ตั้งแต่ไตรมาสที่2และต่อเนื่องมาถึงไตรมาส3 ปีนี้ 

“ภูเก็ตเจ็บหนักมาตลอดตั้งแต่ล็อกดาวน์ และยังไม่มีมาตรการใดๆ เข้ามา มีเพียงแต่ข่าวการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ในสุดก็ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงควรใช้วิกฤติครั้งนี้ พลิกฟื้นจังหวัดภูเก็ตใหม่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพวิกฤติโควิดจึงต้องรีโพสิชั่นภูเก็ต มีจุดขายที่โดดเด่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวคือเมดิคัล ฮับ รองรับคนที่อยากมีสุขภาพดีไม่ว่าจะแก่หรือไม่แก่จะได้มาพักระยะยาว (long stay) ซึ่งได้เชื่อมต่อกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเข้ามาร่วมในการสร้างบุคคลกรที่เข้ามารองรับในปีหน้า " 

ด้าน อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอสังหาฯจากกรุงเทพฯที่เข้าไปลงทุนจ.ภูเก็ต บอกว่า หลังจากเกิดโควิด-19ตลาดอสังหาฯในภูเก็ตได้รับผลกระทบที่พึ่งพานักท่องเที่ยวภายในประเทศไม่เพียงพอ เพราะมีจุดอ่อนด้านการเดินทางห่างจากกรุงเทพฯถึง 8 ชั่วโมงต่างกับพัทยา หัวหิน เขาใหญ่ที่ใช้เวลาเดินทางไม่นาน 

 อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในภูเก็ตน่าเริ่มกระเตื้องจากการที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเดินเข้ามาสัมมนาในภูเก็ตแทนการเดินไปต่างประเทศที่ยังเดินทางไม่ได้ ที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ผู้ประกอบการต้องยอมลดราคาลงมาให้กับกลุ่มลูกค้าไทยมากกว่าครึ่ง แต่ก็ยังเป็นจุดอ่อนในการต้องเดินผ่านทางสายการบินเท่านั้น แม้ว่าราคาที่พักจะถูกก็ยังมีอุปสรรคการเดินทาง

 เขายังบอกด้วยว่า สถานการณ์อสังหาฯของบริษัทฯ เริ่มเปิดโครงการที่ 4  ถือเป็นจังหวะที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดที่ต้องการภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ โครงการที่ 4 ก็เปิดตัวเพื่อรองรับธุรกิจสุขภาพ อยู่ระหว่างเริ่มต้นศึกษาและก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นคนกรุงเทพฯด้วย เป็นการวางสมดุลลูกค้าต่างชาติ และคนไทย เพื่อลดความเสี่ยง 

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่เข้ามาทำในรูปแบบนี้มากขึ้น ซึ่งมีให้เลือกหลายระดับราคา กลางจนถึงบน ตั้ง5-7ล้านบาทไปจนถึง10 ล้านบาทขึ้นไป 

 “ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายพยายามที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมในโครงการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่เข้าครม.สัญจรที่มีเรื่องของศูนย์กลางทางการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา หรือเมดิคัล ฮับ ในภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ ที่มีมูลค่า1,300 ล้านบาท ในรูปแบบรัฐร่วมทุนเอกชน หรือPPP ขณะเดียวกันทางหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการสอนแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับนโยบาลดังกล่าว” อิสระ กล่าว  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง