โควิด19เกาะสมุย อยู่ระดับควบคุมได้

โควิด19เกาะสมุย อยู่ระดับควบคุมได้
27 ตุลาคม 2563
242

สธ.สั่งASQสมุทรปราการหยุดรับคนเข้าพักเพิ่ม หลังพบ3รายติดโควิด19ช่วงเวลาเดียวกัน ทำความสะอาด-เข้าระบบประเมินใหม่ ส่วนรายเดิมอยู่ต่อจนครบ 14 วัน หลังออกติดตามเพิ่มอีก 7 วันพร้อมตรวจซ้ำ รอถอดรหัสพันธุกรรม2-3วันหาต้นตอการติดต่อ เกาะสมุยอยู่ในระดับคุมได้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวกรณีหญิง 57 ปี ชาวฝรั่งเศส ตรวจเจอติดโควิด19หลังครบระยะกักตัว 14 วันในสถานที่กักกันทางเลือก(Alternative State Quarantine:ASQ)จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในASQ โดยมีการตรวจพบเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางและเดินทางไปยังเกาะสมุยว่า ได้ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการสั่งให้โรงแรมที่เป็นASQซึ่งหญิงชาวฝรั่งเศสเข้ากักตัวหยุดรับผู้เข้ากักตัวรายใหม่ชั่วคราว ส่วนผู้ที่พักอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่อื่น ให้กักตัวจนครบ 14 วันซึ่งล็อตสุดท้ายจะครบในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยเมื่อครบแล้วจะต้องมีการติดตามหลังออกแล้วอีก 7 วันและจะต้องมีการตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการแพร่เชื่อต่อไปในชมุชน และให้ทำความสะอาดและเข้าสู่การประเมินใหม่ทั้งหมด ส่วนระยะยาวต้องมีการปรับปรุงมาตรการASQเพิ่มเติม


“ในเรื่องของกฎหมายนั้น ขณะนี้มีการพิจารณาในส่วนของพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยจะทำเป็นนโยบายระดับชาติที่เรียกว่า national quarantine policy เพื่อออกเป็นหลักเกณฑ์การกักตัวที่ต้องมีการควบคุมโรคอย่างไร และต้องให้สมดุลกันระหว่างการควบคุมโรค กับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีข้อระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ขณะนี้บทลงโทษก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรได้”นพ.โอภาสกล่าว


นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป คร. กล่าวว่า ผลการสอบสวนโรคกรณีหญิงฝรั่งเศสนั้น มีผู้สัมผัสทั้งหมด 126 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลางๆ 46 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย ส่วนใหญ่ให้ผลเป็นลบรวมถึงผู้ใกล้ชิดที่สุดที่เป็นคนในครอบครัวที่มีการตรวจแล้วมากกว่า 2 ครั้งไม่พบการติดเชื้อ ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผล และผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมั้งหมดอ.เกาะสมุยจัดให้เข้าพักในLocal Quarantineเพื่อเฝ้าสังเกตอาการทั้งหมดแล้ว


ส่วนผลการสอบสวนโรคในASQจ.สมุทรปราการนั้น พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาการเข้ากักตัวที่ใกล้เคียงกับหญิงฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย ซึ่งได้รายงานผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19(ศบค.)ไปแล้วก่อนหน้านี้และเข้ารับการรักษาในรพ.แล้ว โดย 2 รายนี้เป็นการเจอในช่วงระยะเวลาของการกักตัวอยู่ในASQ ซึ่งทั้ง 3 รายรวมถึงหญิงฝรั่งเศสให้ประวัติว่าไม่ได้ออกจากห้องไปใช้พื้นที่ส่วนกลาง นอกจากวันที่ออกมาเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อเท่านั้น


อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อของทั้ง 3 รายและที่ฟิตเนส เพื่อดูว่าเป็นเชื้อตัวเดียวกัน มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ ให้ทราบถึงต้นตอของการติดเชื้อในASQ ขณะที่ตั้งแต่ที่ASQแห่งนี้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา เจอผู้เดินทางจากต่างประเทศติดเชื้อทั้งหมดรวม 8 รายแต่เป็นช่วงเวลาอื่นๆโดยอีก 5 รายเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่การตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ASQรวม 66 ราย ไม่พบติดโควิด19 ทั้งนี้ จะมีการสุ่มตรวจเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางของASQอื่นๆด้วย


“โดยสรุปหญิงชาวฝรั่งเศสน่าจะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้ไม่มาก เพราะมีพฤติกรรมป้องกีนส่วนบุคคลดี และคนใกล้ชิดที่สุดเป็นคนในครอบครัว 2 รายก็ไม่พบติดเชื้อ และการประเมินความเสี่ยงพื้นที่อ.เกาะสมุย โดยพิจารณาจากตัวผู้ป่วย เชื้อโรค สิ่งแวดล้อม มาตรการคุมโรคในพื้นที่ และมาตรการที่ประชาชนร่วมมือ ถือว่าสถานการณ์ในอ.เกาะสมุย อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และคาดว่าจะเป็นเพียงSpike Only คือเจอผู้ติดเชื้อเพียง 1 รายและไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม”นพ.โสภณกล่าว


นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า การตรวจเจอเชื้อในฟิตเนสASQแห่งนี้ที่รายงานไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมนั้น ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ติดเชื้อที่อยู่ในASQนี้ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาติดจากการไปใช้ฟิตเนส แต่เป็นการบ่งบอกว่ามีผู้ติดเชื้อในASQแห่งนี้ออกนอกห้องพักไปใช้พื้นที่ส่วนกลาง เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้ให้อยู่แต่ในห้องพัก ซึ่งตั้งแต่ทราบผลสอบสวนโรคเบื้องต้นได้ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)และกำชับASQในการดูแลผู้เข้ากักตัวไม่ให้ออกมานอกห้องโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยงสูงห้ามออกจากห้องมาใช้พื้นที่ส่วนกลาง และในระยะยาวจะมีการสรุปประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงและแก้ไขความเสี่ยง


ขณะที่สถานการณ์ที่อ.แม่สอด จ.ตาก นพ.โอภาส กล่าวว่า อยู่ในระดับที่ควบคุมสถานการณ์ได้ ภาพรวมที่อ.แม่สอดมีการตรวจหาเชื้อ 8,500 ราย ไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการขยายการเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก เช่น อ.พบพระ อุ้มผาง 1,400 กว่าราย เข้าสู่ขั้นปลอดภัยเซฟตี้เรียบร้อย ต่อไปเฝ้าระวังเชิงรุก 2 ส่วน คือ ระบบใหม่ที่วางไว้ในชุมชนต่างๆ ที่เป้นกลุ่มเปราะบาง โรงงาน เฝ้าระวังใน รพ. สองส่วน ผู้ป่วยโรคปอดบวม เฝ้าระวังสัปดาละ 10 รายน้อยกว่าตรวจทุกราย ผู้ป่วยคลินิกโรคทางเดินหายใจ สุ่มตรวจวันละ 10 ราย ไม่เกินสัปดาห์เข้าสู่สถานการณืปกติสิ้นสุดการระบาด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง