ก.แรงงาน ผนึกหัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล

ก.แรงงาน ผนึกหัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
22 ตุลาคม 2563
1,406

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลแก่แรงงาน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4Gและ 5G

วันนี้( 22 .. 2563) สำนักงานบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงแรงงาน ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4Gและ 5G

.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในการลงนามว่า ความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ว่าในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม และพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล เกิดการจ้างงานในธุรกิจใหม่ เน้นความรู้ทักษะดิจิทัลทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กพร.ได้ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G(4G and 5G Wireless System’s Hardware Installation) ให้แก่บุคลากรฝึกของ กพร. เป้าหมาย 120 คน เพื่อนำไปขยายผลฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีก 300 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยครอบคลุมหัวข้อหลัก อาทิ เครือข่าย4G และ 5G รวมไปถึงการลงพื้นที่จริง

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรออนไลน์ให้แก่บุคคลทั่วไป เป้าหมาย 3,000 คน ในปี 2564 ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกอบรมทั้งนี้ นำร่องการฝึกอบรมโดย สพร.13 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 21.. 2563 จำนวน 20 คนในหลักสูตรการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ แรงงานในระบบ และผู้ว่างงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานอุปกรณ์ช่างพื้นฐาน มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก สามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์สถานีฐานไร้สายในระบบ 4G และ 5G ตามข้อกำหนดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานนอกสถานที่ การตรวจสอบ หลังการติดตั้งตามข้อกำหนดความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ได้รับความนิยม และมีความสำคัญต่อการใข้ชีวิตประจำวันในหลายด้าน อาทิการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ การใช้โดรนหรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกษตร รถยนต์ที่มีระบบอัตโนมัติช่วยในการขับขี่ รวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ติดตามตัวเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพ

ดังนั้น การพัฒนาทักษะแรงงานด้านดิจิทัลจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อแรงงานในยุคปัจจุบันและอนาคตรวมถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สพร.หรือ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง