MEGA - ซื้อ

MEGA - ซื้อ
20 ตุลาคม 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
133

ประมาณการ 3Q63F: กำไรน่าจะฟื้นตัว QoQ

Event

ประมาณการ 3Q63 และปรับประมาณการกำไร

lmpact

ภาพรวมการเติบโตกำไรยังเหมือนเดิม

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ MEGA ใน 3Q63 จะอยู่ที่ 312 ล้านบาท (+10.5% YoY, +2.8% QoQ) แต่ถ้าหากไม่รวมรายการอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากธุรกิจหลักจะอยู่ที่ 307 ล้านบาท (+4.0% YoY, +11.9% QoQ) จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าแบรนด์ และการจัดจำหน่ายสินค้า เราคาดว่ารายได้รวมใน 3Q63 จะอยู่ที่ 3.1 พันล้านบาท (+7.9% YoY, +16.8% QoQ) ในขณะที่คาดว่า GPM จะลดลงเหลือ 38.9% จาก 40.6%ใน 3Q62 และ 40.0% ใน 2Q63 เนื่องจากมีสัดส่วนยอดขายจาก Maxxcare (MC) ซึ่งมี margin ต่ำ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อรายได้จะลดลงเหลือ 26.8% ใน 3Q63 จาก 28.8% ใน 3Q62 และ 28.4% ใน 2Q63 เนื่องจากมีการประหยัดต่อขนาดมากขึ้น

ปรับประมาณการเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักในปี 2563-65 ขึ้นอีก 3.2%/3.4%/2.7% เพื่อสะท้อนถึงการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น เราปรับลดประมาณการรายได้ปี 2564-65 ลง 0.1% และ 0.5% เพื่อสะท้อนถึงอำนาจการซื้อที่อาจจะลดลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าโครงการคุมต้นทุนของบริษัทจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เราจึงคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จะลดลงไปอยู่ในช่วง 26.2%-26.5% ในปี 2563-65 จากเดิมที่ 27.4%-28.1%

MWC จะเข้าสู่ high season ใน 4Q63 และน่าจะถูกกระทบจากการ lockdown ในเมียนมาร์ไม่มากนัก

เราคาดว่าผลประกอบการของ MEGA จะสูงสุดตามฤดูกาลใน 4Q63 เนื่องจากรายได้ของ Mega We Care (MWC) เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล ทั้งนี้เราเชื่อด้วยว่าการ lockdown เมืองรอบใหม่เพื่อคุมการระบาดของ COVID-19 ในเมียนมาร์ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจะไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักของ MEGA
อย่างมีนัยสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าชาวเมียนมาร์จะถูกสั่งให้อยู่กับบ้าน แต่ก็ได้รับอนุญาตให้ออกไปซื้อหาสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงยารักษาโรคและอาหารเสริมได้

Valuation & Action

ถ้าหากผลประกอบการจากธุรกิจหลักใน 3Q63F เป็นไปตามที่เราคาดไว้ กำไรใน 9M63F จะคิดเป็น 69.2% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา ซึ่งเมื่ออิงจากประมาณการของเรา และขยับไปใช้ฐานปี 2564 ทำให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 40.00 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 37.00 บาท เราคาดว่า MEGA จะได้อานิสงส์
จากอุปสงค์ตามฤดูกาลใน 4Q63 ในขณะที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการ lockdown ในเมียนมาร์ไม่มากนัก ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ จาก ถือ

Risks

การบริโภคในประเทศอ่อนแอเกินคาด และเสียผู้จัดจำหน่ายรายหลักไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: