ไทยต้อนรับ ‘นักท่องเที่ยวจีน’ STV กลุ่มแรก วันนี้ 17.00 น.

ไทยต้อนรับ ‘นักท่องเที่ยวจีน’ STV กลุ่มแรก วันนี้ 17.00 น.
20 ตุลาคม 2563
822

เปิดไทม์ไลน์ ไทย "เปิดประเทศ" ต้อนรับ "นักท่องเที่ยวจีน" กลุ่มแรกตามมาตรการ Special Tourist Visa หรือ "STV" จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ วันนี้ (20 ต.ค.) บินมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 17.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 ต.ค.) ประเทศไทยพร้อมต้อนรับ "นักท่องเที่ยวจีน" ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa หรือ "STV" กลุ่มแรก ที่กำลังเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ มายังกรุงเทพฯ บินลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 17.00 น. นอกจากนี้ยังจะมี นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ STV กลุ่มที่ 2 จะเดินทางจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยอีกเช่นกัน ในวันที่ 26 ต.ค. 2563

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนส่องไทม์ไลน์การเดินทางของ นักท่องเที่ยวจีน ประเภทประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) ว่าก่อนจะเดินทางพวกเขาต้องผ่านขั้นตอนตามมาตรการสาธารณสุขอะไรบ้าง? และเมื่อเดินทางมาถึงไทยแล้วต้องมีข้อปฏิบัติตัวอย่างไร? กับการท่องเที่ยวไทยในยุคโควิด-19

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี "ไทยเปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ ที่จะเข้ามาเที่ยวไทยในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จำนวน 39 คน โดยต้องผ่านการเดินทางอย่างจำกัดและรัดกุม ภายใต้มาตรการ Special Tourist Visa (STV) 

160318699092

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • นักท่องเที่ยวกลุ่ม "STV" มาเที่ยวในรูปแบบไหน?

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa : STV หมายถึง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทางการไทยเปิดประเทศให้พวกเขาสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ในรูปแบบ Long Stay โดยมาตรการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 30 กันยายนปี 2564 

โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานไปยังสถานเอกอัคราชทูตและสถานกงศุลใหญ่ไทยทั่วโลก ได้สำรวจว่ามีนักท่องเที่ยวจากชาติใดที่ต้องการเดินทางเข้ามาเที่ยวระยะยาวในไทยบ้าง จากนั้นมีการดำเนินการตรวจลงตราผู้ขอเข้าประเทศประเภท STV อย่างรัดกุม ตามมาตรการของไทย

  • ต่างชาติที่อยากมาเที่ยวไทย ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางยังไงบ้าง?

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากเข้ามาเที่ยวไทยในรูปแบบ Long Stay ต้องไปแจ้งความประสงค์สถานเอกอัคราชทูตและสถานกงศุลใหญ่ไทยในประเทศนั้นๆ จากนั้นต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร ที่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน ต้องเตรียมตัวเข้าพักใน Alternative state Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) รวมถึงการทำประกันสุขภาพโรคโควิด-19

160319331790

  • อัพเดทล่าสุด.. มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยวันนี้วันแรก!

มีรายงานข่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa : STV) กลุ่มแรก เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทั้งนี้จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ 17.00 น. เบื้องต้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะอยู่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหลักคือ 'ทะเล' ในพื้นที่ต่างจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวประเภท STV กลุ่มที่ 2 กำลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน ประมาณกว่า 100 คน จะเดินทางโดยเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 ต.ค. 2563 (สัปดาห์หน้า)

  • นักท่องเที่ยวจีนเมื่อมาถึงไทย ต้องปฏิบัติตัวยังไง?

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการตามมาตรทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. เมื่อเดินทางถึงไทย ต้องรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ทันที

2. จากนั้นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่สถานที่กักตัว (ASQ/ AHQ/ ALSQ) เป็นระยะเวลา 14 วัน

3. หลังจากกักตัวครบตามกำหนด จึงจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้

4. นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องใช้แอพพลิเคชั่น Thailand Plus นำมาใช้ติดตามนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) 

ที่เข้ามาท่องเที่ยวไทยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นเสมือนบันทึการเดินทางประจำตัว โดยสามารถระบุความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่มีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

5. นักท่องเที่ยวกลุ่ม STV จะเสียค่าตรวจตราครั้งละ 2,000 บาท

6. นักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนาน 90 วัน และสามารถขยายระยะเวลาพำนักได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน

7. นักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการกักตัวเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์การซื้อ การเช่าซื้อคอนโดมิเนียม และที่พักอาศัยในไทย โดยต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทย รวมถึงมีประกันสุขภาพโรคโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากเปิดประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องแล้ว ก็จะมีการประเมินผลและขยายผลต่อไป โดยอาจจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวหรือมาตรการต่างๆ มากขึ้น หากนักท่องเที่ยว STV ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นไปได้ด้วยดี ก็จะขยายต่อไปยังนักท่องเที่ยว STV กลุ่มที่ 3 นั่นคือ นักท่องเที่ยวจากประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ที่พบว่ามีความต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

โดยคาดว่าอาจจะเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารและการตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากเมืองความเสี่ยงต่ำในประเทศเดนมาร์กมีความประสงค์เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทย แต่เดนมาร์กในภาพรวมทั้งประเทศยังคงอยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง