เปิดชื่อประเทศคนเข้าไทยกว่า 5 พันเจอติด'โควิด19'แค่ 2 คน

เปิดชื่อประเทศคนเข้าไทยกว่า 5 พันเจอติด'โควิด19'แค่ 2 คน

สธ.เผย 5 ประเทศเสี่ยงต่ำ จ่อเข้าไทยกักตัวแค่ 10 วัน  หลังพบข้อมูลก่อนหน้าในสถานที่กักกันตรวจเจอติดโควิด19อัตราต่ำ

   จากการที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เตรียมเสนอข้อมูลเชิงวิชาการในการลดวันกักตัวในการเฝ้าระวังโควิด19 จาก 14 วันเหลือ 10 วันเข้าสู่การพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.)ชุดเล็กในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยเริ่มนำร่องในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนนั้น

       นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า ระยะแรกอาจจะลดวันกักตัวเฝ้าระวังโควิด19จาก
14วัน เหลือ 10 วันก่อน เมื่อดำเนินการไปแล้วราว 1 เดือนก็จะมีการประเมิน หากยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีก็จะพิจารณาลดจำนวนวันลงอีก อย่างไรก็ตาม จะกำหนดจำนวนวันกักตัวแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงของประเทศต้นทาง หากเป็นประเทศเสี่ยงสูงมากยังจำเป็นต้องกักตัวครบ 14 วันต่อไป ส่วนประเทศที่เสี่ยงต่ำอาจจะลดลง ซึ่งเป้าหมายต่ำที่สุดอยู่ที่ 7 วัน

     “ประเทศเสี่ยงสูงดูจากประวัติอัตราการตรวจเจอติดโควิด19ในผู้ที่เดินทางเข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนว่าประเทศนั้นยังมีการติดเชื้อในประเทศที่สูง ส่วนประเทศจีนที่ผ่านคนที่เข้ากักตัวก็ตรวจไม่เจอเชื้อ ถือว่าเสี่ยงต่ำ การติดเชื้อในประเทศไม่สูง”นพ.เกียรติภูมิกล่าว

       นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด19ในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดตั้งแต่เดือนเมษายน-15 ตุลาคม 2563 ซึ่งผ็ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง  ขณะนี้มีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว 116,219 คน ติดเชื้อ 728 ราย คิดเป็น 0.63 % หรือประมาณ 200 คนเจอติดเชื้อ 1 คน ซึ่งอัตราแตกต่างกันในแต่ละประเทศต้นทาง บางประเทศเมื่อเข้ามาแล้วมีอัตราการติดเชื้อสูง 5 อันดับแรก คือ  คูเวต เดินทางเข้ามา 293  คน อัตราติดเชื้อ17.75 %  ซูดานใต้เดินทางเข้ามา 269คน อัตราติดเชื้อ 14.87 % ซาอุดิอารเบียเดินทางเข้ามา 743คน อัตราติดเชื้อ7.94%  ซูดานเดินทางเข้ามา 500คน อัตราติดเชื้อ5% และปากีสถาน เดินทางเข้ามา381 คน อัตราติดเชื้อ4.72%

          ขณะที่บางประเทศอัตราการติดเชื้อพบน้อย 5 อันดับ ได้แก่  จีน  เดินทางเข้ามา 2,426 คน ติดเชื้อ 1 คน  อัตราติดเชื้อ 0.04 %  ฮ่องกง เดินทางเข้ามา 1,883คน ติดเชื้อ 9 คน อัตราติดเชื้อ 0.48% ไต้หวัน เดินทางเข้ามา 5,581 คน ติดเชื้อ 2 คน อัตราติดเชื้อ 0.04%  ออสเตรเลีย เดินทางเข้ามา 3,906 คน ติดเชื้อ 4 คน อัตราติดเชื้อ 0.10% และนิวซีแลนด์  เดินทางเข้ามา 827คน ไม่มีติดเชื้อ อัตราติดเชื้อ 0 %  

         ทั้งนี้  นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สมมติถ้ากักกันตัว 7 วัน จำนวนผู้ป่วยที่จะแสดงอาการหลังครบวันกักตัว ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเทศ พบว่า ประเทศเสี่ยงต่ำ คือ ทุกๆ 1 แสนคนของประชากรในประเทศนั้นมีการติดเชื้อ 1 คน เช่น บางเมืองของจีนที่ไม่มีรายงานติดเชื้อมากว่า 200 วัน เพราะฉะนั้นประชากรจีนทั้งหมดประมาณ 1 พันล้านคนคาดว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ก็คงมีจำนวนมาก หากเดินทางเข้ามาประเทศไทย 1 แสนคน โดยมีวันกักตัวที่7 วัน จะมีคนที่ไปแสดงอาการหลังครบวันกักตัวประมาณ 0.2 คน แต่ถ้าเข้ามา 1 ล้านคน จะเจอ 2 คน
         ประเทศเสี่ยงปานกลาง คือ ทุกๆ 10,000 คนของประชากรในประเทศนั้นมีการติดเชื้อ 1 คน หากเดินทางเข้าประเทศไทย 1 แสนคน จะมีคนที่ไปแสดงอาการหลังครบวันกักตัวประมาณ 2 คน ถ้าเข้ามา 1 ล้านจะเจอ 20 คน ประเทศเสี่ยงสูง คือ ทุกๆ 1,000คนของประชากรในประเทศนั้นมีการติดเชื้อ 1 คน หากเดินทางเข้าประเทศไทย 1 แสนคน จะมีคนที่ไปแสดงอาการหลังครบวันกักตัวประมาณ 20 คน ถ้าเข้ามา 1 ล้านคนจะเจอ 200 คน และประเทศเสี่ยงสูงมาก คือคือ ทุกๆ 100คนของประชากรในประเทศนั้นมีการติดเชื้อ 1 คน หากเดินทางเข้าประเทศไทย 1 แสนคน จะมีคนที่ไปแสดงอาการหลังครบวันกักตัวประมาณ 200 คน ถ้าเข้ามา 1 ล้านจะเจอ 2,000 คน