คนยานยนต์มาอบรมช่วงว่างงาน

คนยานยนต์มาอบรมช่วงว่างงาน
15 ตุลาคม 2563
117

โควิด-19 ได้ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเจ็บป่วยและโรคระบาดได้รับผลกระทบเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีการจะซื้อ รถยนต์อีกคัน หรือสักคัน คงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก

โควิด-19 ได้ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเจ็บป่วยและโรคระบาดได้รับผลกระทบ เพราะสินค้ายานยนต์เป็นกลุ่มคงทนที่หากเศรษฐกิจดีการซื้อรถยนต์สักคันคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี รถยนต์อีกคัน หรือสักคัน คงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก ทำให้กำลังซื้อลดลง กระทบต่อกำลังผลิต และกระทบต่อกำลังแรงงานในที่สุด 

คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อเร็วๆนี้เห็นชอบหลักการโครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯวงเงินโครงการฯ 186.28ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะสำหรับการทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตบนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ 34 รายกลุ่มเป้าหมาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง