27 กันยายน 'วันท่องเที่ยวโลก' ทำไมการท่องเที่ยวจึงสำคัญ?

27 กันยายน 'วันท่องเที่ยวโลก' ทำไมการท่องเที่ยวจึงสำคัญ?
27 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
494

เปิดที่มา "วันท่องเที่ยวโลก" (World Tourism Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี ชวนหาคำตอบว่าทำไม "การท่องเที่ยว" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก

ในวันที่เจอเรื่องหนักๆ จนเหนื่อยล้าทั้งร่างกายจิตใจ คุณจะทำยังไงให้ตัวเองกลับมามีพลังชีวิตอีกครั้ง? แน่นอนหลายคนคงเลือกที่จะชาร์จแบตให้ตัวเองด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยว ไปพักผ่อนให้คลายเครียดจากสภาวะใดๆ ก็ตามที่ทำให้คุณหมดไฟในการดำเนินชีวิต จึงพูดได้ว่า "การท่องเที่ยว" เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ และเชื่อมโยงไปสู่มิติอื่นๆ ในระดับโลกด้วย ทำให้เกิดวันสำคัญอย่าง "วันท่องเที่ยวโลก"   ขึ้นมา

แล้ว  "วันท่องเที่ยวโลก" (World Tourism Day) มีประวัติและที่มาอย่างไร? และมีความสำคัญกับสังคมโลกอย่างไรบ้าง? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะชวนคนชอบเที่ยวไปหาคำตอบนี้ด้วยกัน

  • "วันท่องเที่ยวโลก" ถูกประกาศขึ้นโดย UNWTO

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น "วันท่องเที่ยวโลก" มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก นำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต

160114925430

  • UNWTO  มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงมาดริด, สเปน

องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน หน้าที่ขององค์กร UNWTO นั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและมีสมาชิก ทั้งสิ้น 157 ประเทศ

ภารกิจหลักขององค์กรนี้คือ การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วยมุมมองที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ, การสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ, สันติภาพ, ความเจริญรุ่งเรืองและความเคารพกติกาสากลและการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลโดยมิได้แบ่งแยกระหว่างเชื้อชาติ, เพศ, ภาษาหรือศาสนา

  • "การท่องเที่ยว" เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมนุษย์

การเดินทางหรือการท่องเที่ยว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ เพราะการเดินทางไปในที่ใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย ทำให้เห็นถึงความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงที่มนุษย์มีร่วมกัน

นี่เป็นเหตุผลหลักสำคัญที่ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ได้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวในแง่ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก  ขณะเดียวกันยังเป็นการกำหนดและวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อันเกิดจากความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

160114925559

  • ประเทศสมาชิกจะผลัดกันจัดงาน "วันท่องเที่ยวโลก"

ในการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก นั้น  แต่ละประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในทุกทวีปและภูมิภาคของโลก ซึ่งประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศต่างๆ ทั่วทุกทวีปประมาณ 157 ประเทศ และอีกมากกว่า 400 สมาชิกสมทบที่เป็นตัวแทนขององค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมการท่องเที่ยวและหน่วยงานการท่องเที่ยวของท้องถิ่นต่างๆ

  • นักเขียนชาวไนจีเรีย คือ สัญลักษณ์ของวันท่องเที่ยวโลก

สัญลักษณ์ของวันท่องเที่ยวโลกมีหลายอย่าง เริ่มจาก "สี"  โดยสีแห่งวันท่องเที่ยวโลกคือ "สีน้ำเงิน" และอีกหนึ่งสัญลักษณ์และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวันท่องเที่ยวโลกคือ Ignatius Amaduwa Atigbi ชาวไนจีเรีย เขาถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งวันท่องเที่ยวโลก เนื่องจากเขาได้รับการยอมรับจากผลงานการเขียนหนังสือแนวท่องเที่ยวและงานเขียนชิ้นอื่นๆ เมื่อปี พ.ศ. 2552

  • ธีมที่น่าสนใจของวันท่องเที่ยวโลกในแต่ปี

ในแต่ละปี ทาง UNWTO  จะตั้งสโลแกนและธีมในการรณรงค์ด้านการท่องเที่ยวเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมา ได้แก่ 

ธีมในปี 2017 คือ  “การท่องเทียวอย่างยั่งยืน”

ธีมในปี 2018  คือ “การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล”

ธีมในปี 2019  คือ “การท่องเที่ยวและงาน: อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน”

ธีมในปี 2020  คือ “การท่องเที่ยวและการพัฒนาชนบท”

160114925496

  • ความท้าทายของวันท่องเที่ยวโลก ปี 2020

วันท่องเที่ยวโลกปี 2020  หน่วยงานในนาม UNWTO ทั่วโลกพร้อมใจกันเฉลิมฉลองในธีม   “การท่องเที่ยวและการพัฒนาชนบท”  มุ่งเน้นสร้างเสริมบทบาทให้แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนอกเมืองใหญ่  (เมืองรอง)  และยังคงมุ่งเน้นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทั่วโลก

ปีนี้เป็นปีที่ท้าทาย เนื่องจากหลายประเทศต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19  โดยการท่องเที่ยวที่กระจายสู่ระดับชุมชนนั้นจะช่วยให้พลังแก่คนในชุมชนทั้งในแง่การจัดหางานและโอกาสต่างๆ ในการหารายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงและเยาวชน

สำหรับปี 2020 นี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 40 ปีของวันการท่องเที่ยวโลก  ที่การเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการจะไม่ได้จัดขึ้นโดยประเทศสมาชิกของหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติเพียงประเทศเดียว แต่จะจัดโดยประเทศสมาชิกกลุ่ม MERCOSUR (อาร์เจนตินา,  บราซิล,  ปารากวัย,  อุรุกวัย  และชิลี)  จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งการตอบตกลงที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างประเทศที่ดำเนินผ่านการท่องเที่ยวซึ่ง UNWTO ยอมรับว่าจำเป็นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

----------------------

อ้างอิง : 

wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Day

www.unwto.org/news/world-tourism-day-2020

https://tourism.gov.mm/th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง